BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabińska Teresa (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Psycho-cybernetyczne uwarunkowania członków grup dyspozycyjnych
Psychocybernetic criteria of members of dispositional groups
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 901-908, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Dobór pracowników, Osobowość człowieka, Osobowość pracownika, Psychologia grupy
Employees' recruitment, Human personality, Employee's personality, Group psychology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Grupy dyspozycyjne działają zespołowo, aby chronić i bronić ludzi oraz infrastrukturę przed różnymi zagrożeniami. Sprawność działania grupy jako całości wymaga odpowiedniego ukształtowania osobowości. W pracy podejmuje się identyfikację dynamizmów charakteru pożądanych u członków grupy dyspozycyjnej. Klasyfikacja dynamizmów charakterów pochodzi z cybernetycznego modelu człowieka jako układu samodzielnego. Wykazuje się zasadność badania kandydatów pod kątem wrodzonych cech osobowości charakteryzowanych odpowiednim dynamizmem. (abstrakt oryginalny)

Dispositional groups are acting collectively in order to protect people and the infrastructure before different threats. The efficiency of the group action requires the proper personality forming of group's members. In the paper there is presented the identification of dynamisms of character desired at dispositional group members. The ranking of character dynamisms comes from the cybernetic model of the man as the autonomous system. There is demonstrated the need of examining of candidates under the angle of inborn personality traits which are characteristic for a given dynamism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Grabińska T., Żądza mocy Hobbesa podstawą pojmowania przedsiębiorczości i człowieka pracy, [w:] Młody człowiek wobec pracy, wyzysku, i bezrobocia, A. Hennel-Brzozowska (red.), Wydaw. <>, Kraków 2014, s. 65-86.
  2. Grabińska T., Smal T., Kształtowanie kompetencji dowódczych i społecznych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki [w:] Kompetencje społeczne w kierowaniu i dowodzeniu siłami zbrojnymi RP, A. Skrabacz, J. Gutowski (red.), Wyd. Wojskowe Cent. Eduk. Obywat., Warszawa 2015, s. 182-201.
  3. Hobbes T., Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Fund. Aletheia, Warszawa 2005.
  4. Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wydaw. Uniw. Wrocł., Wrocław 2014.
  5. Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
  6. Mazur M., Cybernetyka i charakter, Wydaw. WSZiP, Warszawa 1999.
  7. Zabierowski M., Systemowe koncepcje osobowości a taktyka ochrony zdrowia, Logistyka-nauka 4, 2015, w druku.
  8. Zagórski Z., Społeczeństwo transformacyjne: klasy i warstwy Polski postkomunistycznej, Wydaw. Uniw., Wrocł., Wrocław 1997
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu