BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jałowiec Tomasz (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Title
Bezpieczeństwo realizacji zadań w wojskowym systemie logistycznym
Security of tasks in the military logistics system
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 953-958, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wojsko, System logistyczny, Bezpieczeństwo w transporcie, Siły zbrojne
Army, Logistic system, Transport safety, Armed forces
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prawidłowe funkcjonowanie sił zbrojnych wymaga właściwie zorganizowanej sfery zabezpieczenia logistycznego wojsk. Od stopnia realizacji zadań przez elementy wojskowego systemu logistycznego uzależnione jest wykonanie zadań operacyjnych i szkoleniowych przez pododdziały i oddziały wojskowego. Celem artykułu jest zasygnalizowanie kluczowych wymiarów bezpieczeństwa wojskowego systemu logistycznego, szczególnie istotnych z perspektywy skutecznej realizacji zadań szkoleniowych i operacyjnych przez siły zbrojne. (abstrakt oryginalny)

The proper functioning of the armed forces requires a well-organized logistics sphere of security forces. The degree of fulfillment of tasks by elements of the military logistics system depends on the performance of operational tasks and training by military units. The purpose of this article is to signal the key dimensions of military security of the logistics system, particularly important from the perspective of effective implementation of training and operations by the armed forces. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. AAP-6 - Słownik terminów i definicji NATO, Warszawa 2014.
  2. Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - D-4 (B), MON-CDiSzSZ, Bydgoszcz 2014.
  3. Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - DD/4, MON-SGWP, Warszawa 2004.
  4. Jałowiec T., Efektywność w wojskowym systemie logistycznym, Bel Studio, Warszawa 2013.
  5. Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.
  6. Książkiewicz D., Mierkiewicz D., Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach logistycznych, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego - Ekonomika Transportu i Logistyka" Nr 43/2012.
  7. Nowak E., Logistyka wojskowa - zarys teorii, AON, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu