BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasztal Michał (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Papliński Andrzej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Zagrożenie rozrzutem odłamków podczas transportu i przechowywania głowic bojowych i zbiorników wysokociśnieniowych
Fragment scattering hazard in transport and storage of warheads and high-pressure tanks
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 959-968, rys., tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Sprzęt wojskowy, Transport specjalny, Bezpieczeństwo w transporcie
Military equipment, Special transport, Transport safety
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono analizy procesu napędzania masywnych powłok pod działaniem rozprężają- cego się gazu o wysokim ciśnieniu początkowym. Do numerycznej symulacji ruchu gazu napędzającego rozrywaną powłokę zastosowana została metoda Godunowa o podwyższonej dokładności. Przedstawiono wykorzystanie wzorów przybliżonych do określania prędkości powstających odłamków. Zwrócono uwagę na niezbędność studiów wytrzymałościowych, w celu uściślenia warunków fragmentacji i wynikającej z nich prędkości początkowej odłamków. (abstrakt oryginalny)

In the paper modeling and numerical analysis of the process of massive shells driving by expanding gases was investigated. Numerical simulation of expanding gas is performed with use of second-order extension of Godunov-type scheme. Estimation of fragment velocities by approximate formulas is discussed. The role of dynamic strength influence on fragmentation and splinter velocities is discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Gurney R.W., The Initial Velocities of Fragments from Bombs, Shells and Grenades, Ballistics Research Laboratories Report 405, 1943.
 2. Zukas J.A., Explosive Effects and Applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1997.
 3. Andrejev S.G. et. al., Fizika Vzryva, Fizmatlit, Moskva, 2004.
 4. Trębiński R., Zastosowania wojskowych materiałów wybuchowych, Wojskowe materiały wybuchowe, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2000, str. 269 - 385.
 5. B.van Leer, Towards ultimate conservative difference scheme V. A second-order sequel to Godunov's method, J.Comp.. Phys., vol. 32, 1977, pp. 101 - 136.
 6. P.Colella, H.M.Glaz, Efficient solution algorithm for the Riemann problem for real gases, "Journal Comp. Phys.", vol. 59, 1985, pp. 264 - 289.
 7. Papliński A., Modelowanie rozwoju spalania i wybuchu w niejednorodnych fizycznie ośrodkach reaktywnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009.
 8. Papliński A., Evaluation of hazard parameters imposed by expansion of high-pressure cloud in the air, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 17, No 3C, 2008, pp. 89 - 93
 9. Baker W.E., Cox P.A., Westine P.S., Kulesz J.J., Strehlow R.A., Explosion hazards and evaluation, Elsevier, New York, 1983.
 10. Papliński A., Równowagowe obliczenia termochemiczne z uwzględnieniem dużej ilości składników, "Biul. WAT", 42, Nr 11, str. 123 - 143, 1993.
 11. Hornberg. H, Determination of fume state parameters from expansion measurements of metal tubes, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 11, p. 23 - 41, 1986.
 12. Krzewiński R., Szcześniak Z., Zagrożenie wybuchem odłamków w przypadku wybuchu w magazynie materiałów wybuchowych w ochronie zapakowanych produktów, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2011 pt.: Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Zakopane 13-16 września 2011, s. 347-354.
 13. Ahlers E.B., Fragment hazard study, Minutes of the 11th Explosives Safety Seminar, vol. 1, Armed Services Explosives Safety Board, Washington DC, 1969.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu