BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Tomasz (Fabryka Narzędzi FANAR S.A), Pelc Józef (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Awarie opon pneumatycznych a zdarzenia komunikacyjne
Pneumatic tires failures and communication accidents
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 969-974, fot., rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Samochody, Bezpieczeństwo w transporcie
Automobiles, Transport safety
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono budowę opony radialnej i wskazano jej newralgiczne strefy. Na podstawie własnych badań deformacji opon omówiono przyczyny ich potencjalnych awarii. Podano przykłady najczęstszych uszkodzeń opon. W oparciu o dane statystyczne przedstawiono udział wypadków związanych z awariami opon w ogólnej liczbie wypadków. Analizy wypadków wskazują na niedocenianie opony jako części pojazdu decydującego o bezpieczeństwie ruchu, na równi z układem kierowniczym i hamulcowym. Najczęstsze przyczyny awarii opon pneumatycznych to: za małe ciśnienie, przeciążenie, niesprawny układ hamulcowy, najechanie na ostry przedmiot, dynamiczny kontakt z krawężnikiem, użytkowanie starych opon. (abstrakt oryginalny)

Construction of radial tire was shown and its hazardous zones were indicated. On the bases of own research on tires deformation the reasons for their potential failures were discussed. Examples of the most common damage of tires were given. Using the statistical data the share of accidents related to tire failures in the total number of accidents was revealed. Accidents analyses indicate not perceiving the tires being the vehicle part decisive about traffic safety, along with the steering and braking systems. The most common causes of pneumatic tire failures are: too low pressure, overload, defective braking system, running into a sharp object, dynamic contact with a curb, use of old tires. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Jackowski J., Radzimierski M., Wieczorek M., Ocena wpływu obciążeń zewnętrznych na współpracę bieżnika opony niskoprofilowej z nawierzchnią drogi, "Logistyka", 3, 2014.
 2. Massoubre J., 35 years of the radial ply tire,"J. Polym. Sci.", Applied Polymer Symposium, 39, s.129- 149, 1984.
 3. Walter J.D., Tire Standards and Specifications, in: The Pneumatic Tire, NHTSA, 2006.
 4. Noor A.K., Tanner J.A., Tire modeling and contact problems: Advances and trends in the development of computational models for tires, Comput. Struct., 20, 1-3, s. 517-533, 1985.
 5. Bonisławski R., Wpływ konstrukcji na właściwości eksploatacyjne opon, Auto Technika Motoryzacyjna, 1, str. VIII-XI, 1995.
 6. Pelc J., Static three-dimensional modelling of pneumatic tyres using the technique of element overlaying, Proc. Instn Mech. Engrs, Part D: J. Automobile Engineering, 216, 9, 709-716, 2002.
 7. Pelc J., Modelowanie skończonych deformacji opon pneumatycznych, Rozpr. i Monogr. 134, Wyd. UWM 2007.
 8. Weiss M., Tsujimoto S., Yoshinaga H., Belt construction optimization for tire weight reduction using the finite element method, Tire Sci. Technol. 21, 2, 120-134, 1993.
 9. Kamiński T., Analiza zdarzeń komunikacyjnych związanych z awariami opon pneumatycznych, praca dyplomowa, Olsztyn 2015.
 10. http://goforthervgold.com/wp-content/uploads/2010/04/tire-blowout-3.jpg (13.01.2015).
 11. http://usedtiresintexas.com/author/texastire (11.01.2015).
 12. http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html (10.12.2014).
 13. www.dft.gov.uk/statistics (19.12.2014).
 14. http://www.opony-uzywane.net/opony/porady/kiedy-opony-sa-przyczyna-wypadkow.html (24.10.2014) [15].
 15. https://www.destatis.de/DE/Startseite.html (11.01.2015). [16].
 16. http://www.nhtsa.gov/PR/FirestoneRecall (06.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu