BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaszkowiak Jerzy (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Borowski Sylwester (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kurczewski Dawid (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Analiza opłacalności napraw powypadkowych wybranych samochodów osobowych
Analysis of the profitability of accident repair cars
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 975-982, fot., tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Samochody osobowe, Wypadki drogowe, Szacowanie kosztów, Rachunek ekonomiczny, Naprawy powypadkowe
Motor cars, Road accidents, Costs estimation, Economic calculation, Post-accident repair
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie opłacalności napraw powypadkowych pojazdów samochodowych. Porównano koszty naprawy z użyciem części oryginalnych, zamienników oraz części używanych. Stwierdzono, iż w przypadku uszkodzeń w których zachodzi konieczność wymiany poduszek powietrznych naprawa jest najczęściej nieopłacalna, nawet w przypadku stosunkowo nowych pojazdów. Koszt naprawy z wykorzystaniem zamienników najczęściej nie odbiega w znaczący sposób od kosztów naprawy z wykorzystaniem części używanych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to show the profitability of accident repair of motor vehicles. We compared the cost of repairs using original spare parts, alternatives and used parts. It was found that in case of damage where there is a need to replace the airbags repair is most often unprofitable, even in the case of relatively new vehicles. The cost of repair with the use of alternatives usually do not differ significantly from the cost of repair with the use of used parts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Borowski S., Kaszkowiak J., Kurczewski D., Zastempowski M., Ocena uszkodzeń powypadkowych nadwozi samochodów osobowych, "Logistyka", Nr 5, 2014 r, s. 709-717.
  2. Fundowicz P., Radzimierski M., Wieczorek M., Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013 r.
  3. Orzełowski S., Budowa podwozi i nadwozi samochodowych, WSiP, Warszawa 2010 r.
  4. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych : praca zbiorowa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008 r.
  5. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wyd. 2, Warszawa 2004 r.
  6. Zieliński A., Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu