BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziński Edward (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Zapert Piotr (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Metoda określania potrzeb logistycznych jednostek organizacyjnych hierarchicznego Systemu Obrony Cywilnej Kraju
A method for identification of the logistics needs of organizational units of the hierarchical National Civil Defense System
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, rys., tab., s. 983-998, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Systemy bezpieczeństwa, Logistyka
Security, Security systems, Logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy rozpatrzono zagadnienie identyfikacji potrzeb logistycznych jednostek organizacyjnych hierarchicznego Systemu Obrony Cywilnej Kraju (SOCK), zapewniających pożądany poziom bezpieczeństwa ochranianych obiektów. Dokonano analizy czynników determinujących przedmiotowe potrzeby logistyczne i ich dyslokację. Sformułowano problem wyznaczania potrzeb logistycznych jednostek organizacyjnych SOCK. Zaproponowaną metodę wyznaczania optymalnego wariantu wyposażenia jednostek organizacyjnych SOCK zilustrowano na przykładzie dwóch jednostek straży pożarnej działających na poziomie gminnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify the logistics needs of organizational units of the hierarchical National Civil Defense System (NCDS), in order to deliver the desired level of security to the protected entities (objects). The determinants of the above logistics needs and their dislocation were analyzed. A research problem that involved defining the logistics needs of organizational units of NCDS was formulated. A method for determining the optimal equipment standards of NCDS was proposed, and it was illustrated with the example of two fire brigades operating at the municipality level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Kołodziński E., O problemie oceny bezpieczeństwa podmiotu oraz skuteczności i efektywności działania Dziedzinowego Systemu Bezpieczeństwa Podmiotu, Bezpieczeństwo, wymiar współczesny oraz perspektywy badań, międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, 12-13 października 2008.
  2. Kołodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem podmiotu : praca zbiorowa /pod redakcją Z. Mierczyka , R. Ostrowskiego pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Tom 2., Wyd. WAT, Warszawa, 2011, str. 15-34.
  3. Kołodziński E., Lachowicz T., Romaniec P., Tomczyk Ł., Zapert P., Modelowanie w inżynierii bezpieczeństwa, Wyd. WAT, Warszawa 2015.
  4. Kołodziński E., Zapert P., Logika rozmyta w wyznaczaniu optymalnego rozmieszczenia sił służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w regionie, "Logistyka", Nr 5/2014, str. 755-765.
  5. Michalik K., PC-Shell Szkieletowy System Ekspertowy, Część 2, Podręcznik Inżyniera Wiedzy, Aitech, Katowice 2006.
  6. http://mfiles.pl/pl/index.php/Just_in_time (dostęp 10 maja 2015)
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu