BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyszyn Paulina (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Ksiądzyna Krzysztof (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Metody analizy ryzyka na potrzeby ratownictwa technicznego w działalności przemysłowej
Methods of risk analysis used by technical rescue in the industry
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1019-1026, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Analiza ryzyka, Ocena ryzyka, Bezpieczeństwo obiektów, Bezpieczeństwo publiczne
Risk analysis, Risk assessment, Objects' safety, Public security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń związanych z analizą ryzyka, a także algorytmów czytelnie przedstawiających czynności, które należy wykonać podczas wykorzystywania danej metody. Zaprezentowane dane pozwalają zwrócić uwagę na konieczność wykonywania takich analiz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów podczas akcji ratownictwa technicznego. Jest wiele metod szacowania ryzyka, jednak w artykule zaprezentowano te, które są najczęściej wykorzystywane przez ratownictwo techniczne z uwagi na niskie koszty wykonania oraz łatwość ich wykonania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present risk analysis main guidelines and legible algorithms that show step by step what to do when using given method. Introduced data could help understanding necessity of making risk analysis to assure human's and building's security during technical rescue actions. There are many methods used to estimate risk, but article shows only several, which are mostly used by technical rescue because of low costs of implementation and simplicity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Markowski A. S., Zapobieganie stratom w przemyśle, Cześć 3. Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym, Łódź 2000.
  2. Agencja Ochrony Środowiska w USA, Chemical accident investigation raport - Terra Industries Inc., Kansas City 1996.
  3. http://www.iaea.org/newscenter/focus/chernobyl/25years/
  4. Poradnik metod oceny ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, red. M. Borysiewicz, Otwock - Świerk 2000.
  5. Pihowicz W., Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa technicznego - procedura wykrywania miejsc niebezpiecznych w podzespołach krytycznych obiektów technicznych, Wrocław 2005.
  6. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity.
  7. Górski M., Kuchta D., Skorupka D., Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Wrocław 2012.
  8. Projektowanie procesów technologicznych - Bezpieczeństwo procesów chemicznych, red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Warszawa 2012.
  9. PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu