BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Halina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pecyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Maksym Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wojciechowska Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Obieg dokumentacji postępowania w sprawie rejestracji chorób zawodowych
Analysis of the records maintained on occupational diseases
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 443-448, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Choroby zawodowe, Obieg dokumentów, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Praca, Ocena ryzyka, Szkodliwe warunki pracy
Industrial disease, Documents flow, Health and safety at work, Labour, Risk assessment, Hazardous working conditions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W środowisku pracy często obserwuje się występowanie różnorodnych czynników szkodliwych i uciążliwych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia osób w nim przebywających. Drugi, zasadniczy obok wypadków przy pracy, negatywny skutek zagrożeń w warunkach pracy to choroby zawodowe. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono etapy postępowania dotyczące rejestracji chorób zawodowych, związane z tym obowiązki pracodawcy, a także wymagane procedury. (abstrakt oryginalny)

In the working envir onment is frequently observed occurrence of various factors harmful and burdensome which create a threat to the health of its occupants. The second fundamental beside accidents at work, the negative effect of hazards in working conditions occupational diseases. The article explains the basic concepts, presents the stages of the proceedings for the registration of occupational diseases associated with the obligations of employers and the required procedures.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Lempska W., Co to jest choroba zawodowa i jak uzyskać decyzję o jej stwierdzeniu. Bezpieczeństwo pracy 2, s. 30-31, 2006.
 2. Marek K., Lekarsko-prawne uwarunkowania rozpoznania chorób zawodowych, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Sosnowiec, s.29 Monografia (red.) Zagórski J.: Choroby zawodowe i para zawodowe w rolnictwie, Lublin, 2000.
 3. Marek K., Choroby zawodowe, PZWL, Warszawa, 2003.
 4. Rączkowski B., BHP w praktyce, wyd. ODDK, Gdańsk, 2014.
 5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych Dz. U. Nr 105, poz. 869.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
 7. Szeszenia - Dąbrowska N., Wilczyńska U., Sobala W., Choroby zawodowe w Polsce w 2013 roku, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź, 2014.
 8. Świątkowska B., Najczęściej stwierdzone patologie zawodowe w Polsce i metody zapobiegania im, Medycyna Pracy, 61 (6), s. 661-669, 2010.
 9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 10. Wilczyńska U., Sobala W., Szeszenia-Dąbrowska N., Choroby zawodowe stwierdzone w 2012 r., Medycyna Pracy, 64 (3), s. 318, 2013.
 11. Zakrzewska-Szczepańska K., Postępowanie w sprawach chorób zawodowych część I. Bezpieczeństwo i warunki pracy 5, s.29, 2003.
 12. Zieliński L., Badania zachorowań na choroby zawodowe, ATEST, 7, s.50, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu