BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pecyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Stoma Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Słowik Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Charakterystyka wybranych substratów w aspekcie łańcucha logistyki pozyskiwania biomasy
The description of selected substrates chain logistics in terms of harvesting of biomass
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 449-454, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Biomasa, Paliwa alternatywne, Logistyka, Logistyka w łańcuchu dostaw
Biomass, Alternative fuels, Logistics, Logistics in supply chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę słomy jako substratu w łańcuchu logistyki pozyskiwania biomasy. Słoma przeznaczona na cele energetyczne musi posiadać właściwe parametry technologiczne. Wysoka wartość opałowa słomy w zależności od jej rodzaju waha się 15,0-17,3 MJ.kg-1 . Parametry te zależą od wilgotności słomy, jej gatunku oraz sposobu przechowywania. Istotny jest także odpowiedni dobór maszyn i urządzeń do wytwarzania i transportu balotów. Słoma w postaci balotów wykorzystywana jest zarówno przez klientów indywidualnych (głównie w gospodarstwach) oraz przez elektrociepłownie.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the characteristics of straw as a substrate in the logistics chain biomass harvesting. Straw intended for energy purposes must have the appropriate technological parameters. Straw high calorific value, depending on the type of ranges of 15.0-17.3 MJ.kg-1 . These parameters depend on the moisture content of the straw, the species and the method of storage. Also important is the proper selection of machinery and equipment for production and transport bales. Straw bales in the form is used both by individual customers (mainly on farms) and by power plants.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Chalecka K., Możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLI - Nauki Humanistyczno-Społeczne 2010, z. 397, s. 134.
 2. Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A., Energia odnawialna - możliwości jej pozyskiwania i wyko-rzystania w rolnictwie, Wyd. PTIR Kraków - Lublin - Warszawa, 2003.
 3. Faber A., Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na potrzeby energetyki. Wyd. W&B Wiesław Drzewiński, Warszawa 2009, s. 4.
 4. Igathinathane C., Archer D., Gustafson C., Schmer M., Hendrickson J., Kronberg S., Faller T., Bio-mass round bales infield aggregation logistics scenarios, Biomass and Bioenergy, 66, 2014, p.12-26.
 5. Igliński B., Buczkowski R., Cichosz M., Technologie bioenergetyczne, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2009.
 6. Karcz H., Kantorek, M., Grabowicz, M., & Wierzbicki, K., Możliwość wykorzystania słomy jako źródła paliwowego w kotłach energetycznych, Piece Przemysłowe & Kotły, 2013, T.11, s. 8-15.
 7. Kruczek S., Skrzypczak G., Muraszowski R., Spalanie i współspalanie biomasy z paliwami kopal-nymi, Czysta Energia 6(68), 2007, s. 32-35.
 8. Kwaśniewski D., Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzew-czych na przykładzie powiatu Żywieckiego, Inżynieria Rolnicza 2008, nr 6(104), s. 113-119.
 9. Nowak J., Maszyny do formowania bel cylindrycznych, Wyd. UP w Lublinie, 2013.
 10. Obernberger I, Thek G., The Pellet Handbook - The Production and Thermal Utilisation of Biomass Pellets. UK, Earthscan, London, 2010.
 11. Price C., Wheat, 2014.
 12. Skonecki S., Potręć M., Laskowski J., Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów rolniczych. Acta Agrophysica 2011, 18(2), s. 443.
 13. Szpryngiel M. (red.), Zrównoważone wykorzystanie surowców roślinnych i przemysłowych do produkcji peletów, Libropolis, 2014, s. 57-59.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu