BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pecyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Stoma Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Słowik Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Logistyczne aspekty w procesie produkcji biomasy w postaci brykietów
Logistical aspects in the production process of biomass in the form of briquettes
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 455-460, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Biomasa, Logistyka produkcji, Proces produkcji, Logistyka w łańcuchu dostaw
Biomass, Production logistics, Production process, Logistics in supply chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
Biomasa w postaci brykietu należy do odnawialnych źródeł energii cieszących się dużym zainteresowaniem. W artykule przedstawiono autorski algorytm procesu produkcji brykietów z biomasy roślinnej. Proces brykietowania składa się z następujących etapów: zbiór, wstępne rozdrabnianie, suszenie, rozdrabnianie końcowe, mieszanie, formowanie (brykietowanie), schładzanie i pakowanie. W procesie produkcji brykietu istotny jest dobór odpowiednich maszyn i urządzeń, które pomogą w wytworzeniu produktu o wysokiej jakości. Proces logistyki pozyskiwania, produkcji i transportu biomasy w postaci brykietów powinien być przeprowadzony w sposób zapobiegający utraty właściwości energetycznych produktu finalnego.(abstrakt oryginalny)

The biomass in the form of briquettes belongs to renewable energy sources enjoying a great popularity. The article presents the author's algorithm production process plant biomass briquettes. Briquetting process consists of the following steps: collection, pre-grinding, drying, fine grinding, mixing, forming (compacting), chilling and packaging. In the process of production of briquettes is important to selection of appropriate machinery and equipment to help in the production of high quality product. The process of acquisition logistics, production and transportation of biomass in the form of pellets should be conducted in a manner that prevents the loss of the energy properties of the final product.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Davies R. M., Davies O. A., Effect of Briquetting Process Variables on Hygroscopic Property of Water Hyacinth Briquettes. Journal of Renewable Energy, 2013.
 2. Frączek J.(red.), Optymalizacja procesu produkcji paliw kom paktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych, Wyd. PTIR, Kraków, 2010.
 3. Hejft R., Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych, Politechnika Białostocka, 2002.
 4. Hejft, R., Granulowanie i brykietowanie słomy, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2011, 50(1), s. 13-14.
 5. Hu, J., Lei, T., Shen, S., & Zhang, Q., Research on Influence Mechanism of Physical and Chemical Characteristics of Straws on Briquetting Process. Journal of Bioprocess Engineering and Biorefinery, 1(2), 207-211, 2012.
 6. Kołodziej B., Matyka M. (red.), Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRiL, 2012.
 7. Krygier D., Budzik R., Planowanie zaopatrzenia materiałowego z wykorzystaniem systemu informa-tycznego. Logistyka, 6, 2013
 8. Niedziółka I., Sobczak P., Zawiślak K., Analiza wykorzystania wybranych surowców roślinnych do produkcji biopaliw stałych, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2010, Nr 11. s. 79-86.
 9. Niedziółka I., Szpryngiel M., Wpływ temperatury na gęstość i trwałość brykietów wytworzonych w brykieciarce ślimakowej. Inżynieria Rolnicza, 2013, Z. 3(145) T.1, s. 301-310.
 10. Stolarski, M. J., Szczukowski, S., Tworkowski, J., Krzyżaniak, M., Gulczyński, P., & Mleczek, M., Comparison of quality and production cost of briquettes made from agricultural and forest origin biomass. Renewable Energy, 57, 20-26, 2013.
 11. Sun B., Yu J., Tahmasebi A., Han Y., An experimental study on binderless briquetting of Chinese lignite: Effects of briquetting conditions. Fuel Processing Technology, 124, 2014, 243-248.
 12. Szyszlak-Bargłowicz J., Piekarski W., Charakterystyka biomasy jako paliwa (w) Jackowska I. (red.) Biomasa jako źródło energii, Wyd. Wieś Jutra, 2009, s. 29-38.
 13. Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Słowik T., Łańcuch dostaw biomasy na cele energetyczne, Logistyka, 2014, 6, CD 1: 354-358.
 14. Zając G., Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Baryła-Paśnik M., Logistyka dostaw biomasy rolniczej dla energetyki zawodowej. Logistyka, 6, 2014.
 15. Zuchniarz A., Szymanek M., Niedziółka I., Dreszer K., Charakterystyka brykietów z biomasy roślinnej wytworzonych w wybranych rodzajach zespołów zagęszczających, Technika Rolnicza, 2009, Ogrodnicza i Leśna, 2, s. 13-14.
 16. http://www.amm-mcrc.org/publications/biomasscharcoalbriquetting_english.pdf{dostęp z dnia 18.03.2015r.}
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu