BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulewski Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych
Utilized Agricultural Area and Efficiency of Family Farms
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 94, z. 2, s. 130-135, tab., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Użytki rolne, Rodzinne gospodarstwo rolne, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Agricultural land, Family farm, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę efektywności gospodarstw indywidualnych w zależności od powierzchni użytków rolnych. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem metody DEA. Analiza wykazała, że gospodarstwa większe osiągają wyższą efektywność skali, podczas gdy mniejsze jednostki cechuje wyższa czysta efektywność techniczna. Wskaźniki łącznej efektywności technicznej osiągnęły najwyższą wartość w gospodarstwach największych. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was to compare the technical efficiency of farm production depending on farm size measured by Utilized Agricultural Area. The efficiency was computed by applying Data Envelopment Analysis (DEA). The research showed that more technically efficient were farms with bigger area. In case of smaller farms the main factor of inefficiency was too small size while in case of bigger farms the main component of inefficiency was to low pure technical efficiency. The research exposed the need for improvement management skills as well as increase of farms size. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Coelli T. 1996: A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis Computer Program. CEPA Working Paper 96/08.
  2. Karwat-Woźniak B. 2007: Obszar a potencjał gospodarstwa. Nowe Życie Gospodarcze, 24.05.2007.
  3. Lerman Z. 2001: Productivity and Efficiency of Individual Frms in Poland: A Case for Land Consolidation.
  4. Annual Meeting of thr American Agricultural Economics Association, Long Beach, CA, July 28-31.
  5. Lissitsa A., Odening M. 2005: Efficiency and total factor productivity in Ukrainian agriculture in transition. Agricultural Economics 32.
  6. Majewski E. (red) 2001: Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  7. Munroe D. 2001: Economic Efficiency in Polish Peasant Farming: An International Perspective. Regional Studies, Vol. 35.5.
  8. Rusielik R. 2003: Pomiar efektywności skali produkcji w grupie przedsiębiorstw rolnych z wykorzystaniem metody DEA na przykładzie ośrodków hodowli zarodowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 980. Prędki A. 2003: Analiza efektywności za pomocą metody DEA: Podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna. Przegląd Statystyczny R.L - Zeszyt 1.
  9. Świtłyk M. 1999: Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarowania spółek dzierżawiących nieruchomości rolne od AWRSP w latach 1995-1998 oraz gospodarstw rolnych prowadzących zunifikowaną rachunkowość rolną w 1997 r. na terenie województwa gorzowskiego. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
  10. Zyl J.van, Miller B.R., Parker A. 1996: Agrarian structure in Poland. The myth of large-farm superiority. Policy Research Working Paper 1596.The World Bank, Washington.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu