BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Paulina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piekarska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Logistyczne przygotowanie transportu drogowego materiałów niebezpiecznych
Logistical preparation road transport of hazardous materials
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 535-540, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Transport ładunków niebezpiecznych, Logistyka transportu, Transport drogowy
Hazardous cargo transport, Transport logistics, Road transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
W a rtyku le s charaktery zowano podstawow e zagadnie nia związan e z logistycznym przygotowaniem transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Poddano analizie zagrożenia związane z ich transpor- tem . P rzedstawion o klasyfikacj ę materiałów niebezpiecznych i jej znaczenie. Zaprezentowano rodzaje i znaczenie opakowań przy przewozie materiałów niebezpiecznych. Opisano oznakowanie i wyposażenie pojazdów służących do transportu tego typu materiałów. Scharakteryzowano obowiązki poszczególnych osób biorących udział w procesie transportu materiałów niebezpiecznych. (abstrakt oryginalny)

The article describes the fundamental issues of the logistical preparation road transport of hazardous ma- terials. An analysis of the risks associated with their transport. The article presents the classification of hazardous materials and its importance. P resented types and importance of packaging for the transportation of hazardous materials. Described signage and vehicle equipment for the transport of these types of materials. Characterized responsibilities of the different of people involved in the transport of hazardous materials.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. ADR 2015-2017, Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, Wyd. Net Polska, 2014.
 2. Bęczkowska S., "Transport materiałów niebezpiecznych" Promotor 5/2013.
 3. Łukasik Z., Bril J., Bril D., "Zagrożenia związane z transportem drogowym", Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe nr 3/2013.
 4. Mindur L. (red.): Technologie transportowe, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2014.
 5. Mindur L.: Współczesne technologie transportowe, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004.
 6. Nierzwicki W., Richert M., Rutkowska M., Wiśniewska M., "Opakowania. Wybrane zagadnienia", Wydawnictwo WSM w Gdyni, Gdynia, 1997.
 7. Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), DZIENNIK USTAW 2015 R. POZ. 882.
 8. Prochowski L., Żuchowski A.: Technika transportu ładunków, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
 9. Pusty T.: Przewóz towarów niebezpiecznych, Poradnik kierowcy, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 10. Różycki M., "Plan Ochrony ADR - Uwagi praktyczne" , Towary Niebezpieczne nr 1/2006.
 11. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., "Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy", SYSTHERM, Poznań, 2009.
 12. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), http://www.pcb.pl/pdfs/adr.pdf
 13. Zielińska S. M.: ADR 2005-2007 Transport samochodowy towarów niebezpiecznych, Gdańsk 2005.
 14. http://www.ospklecza.xaa.pl/
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu