BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ścibisz Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kapica Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Analiza pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdów samochodowych przez ogniwa fotowoltaiczne
Analysis of covering demand for electric energy of vehicles by photovoltaics
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 541-548, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Energia słoneczna, Samochody, Paliwa alternatywne, Energia elektryczna
Solar energy, Automobiles, Alternative fuels, Electric power
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojazdy samochodowe do uruchomienia i funkcjonowania wymagają zasobników energii elektrycznej. Tradycyjnym sposobem zapewnienia dostawy energii elektrycznej jest akumulator i alternator (prądnica). Jednak ciągłe uzupełnianie ładunku akumulatora powoduje zwiększenie zużycia paliwa. Metodą ograniczenia poboru paliwa napędowego jest wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych, które mogłyby zostać zainstalowane na pojeździe. Artykuł przedstawia analizę możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną przez ogniwa fotowoltaiczne, z uwzględnieniem różnych klas wielkości samochodów oraz efektywność tego sposobu zaopatrzenia.(abstrakt oryginalny)

Motor vehicles for the well operation require of storage de vices of energy electricity. The traditional way of ensuring the supply of electricity is a battery and the alternator (generator). However, the constant replenishment of battery charge increases fuel consumption. Method for reducing fuel consumption is the use of photovoltaic cells that could be installed on the vehicle. The article presents an analysis of the possibility of covering demand for electricity by photovoltaic cells, taking into account the different size classes of cars, and the effectiveness of this method of supply.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Horowitz P., Hill W. 2014. Sztuka elektroniki. WKŁ. Warszawa
 2. Jastrzębska G. 2013. Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie. WKŁ. Warszawa
 3. Żelazny J. Ciach R. 2005. Materiały i technologie fotowoltaiczne. FRNM Karków
 4. Klugman-Radziemska E. 2010. Fotowoltaika w teorii i praktyce. Wyd. BTC. Legionowo
 5. Szymański B. 2013. Instalacje fotowoltaiczne. GlobEnergia. Kraków
 6. Stryczewska H.D. 2011. Technologie energii odnawialnej. KIŚ PAN.
 7. Stryczewska H.D. 2012. Energie odnawialne. Przegląd technologii i zastosowań. Wyd. PL. Lublin
 8. EnisPhotovoltaic. Fotowoltaika w Polsce. http://www.enis-pv.com
 9. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Internetowy atlas Polski. http://maps.igipz.pan.pl
 10. Ścibisz M. 2006. Possibility of the solar energy utilization in farms of Lublin region. Inżynieria Rolnicza. Nr 13 (88). s. 437-442
 11. Sendyk A. 2010. Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych jako rezerwowego źródła energii w pojazdach. Praca magisterska. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Opiekun naukowy: dr inż. Ścibisz M.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu