BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanik Winicjusz (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Jakóbiec Janusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Wądrzyk Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Janus Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wpływ stabilności termooksydacyjnej biokomponentów ON na pracę układu wysokociśnieniowego wtrysku paliwa typu common rail
The influence of thermo-oxidative stability of biocomponents on high pressure common rail fuel injection system
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 569-576, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Olej napędowy, Silniki, Paliwa alternatywne, Biopaliwa, Biotechnologia, Właściwości fizykochemiczne
Diesel oil, Engines, Alternative fuels, Biofuels, Biotechnology, Physicochemical property
Note
streszcz., summ.
Abstract
Optymalizacja procesu spalania ładunku w silniku o zapłonie samoczynnym przy wieloetapowym wtrysku paliwa węglowodorowego oraz paliwa z udziałem biokomponentów w systemie Common Rail, wyznacza główne kierunki prac badawczych w zakresie stabilności termooksydacyjnej biopaliw oraz rozwoju konstrukcji silników. Odporność na utlenianie jest jedną z najważniejszych właściwości biopaliw zawierających FAME ze względu na ich niską stabilność, a zatem wysoką skłonność do utleniania, którego wynikiem są produkty zagrażające poprawnemu funkcjonowaniu i trwałości układów wysokociśnieniowych wtrysku paliwa silników o ZS. W pracy zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych oleju bazowego letniego z udziałem 7%(V/V) RME na procesy starzeniowe (stabilność oksydacyjną i termooksydacyjną). Istotną rolę w tych procesach odgrywa dobór wysokiej jakości dodatku myjąco-dyspergującego.(abstrakt oryginalny)

Optimization of the process of charge combustion in compression ignition engine with multi-stage injection of hydrocarbon fuel and fuel with biocomponents in the Common Rail system, determines the main directions of research work in the field of thermo-oxidative stability of biofuels and the development of the engine design including fuel injection system. Resistance to oxidation is one of the most important properties of biofuel comprising FAME due to their low stability, and ther efore a high tendency to oxidize, the results of which are products threatening the proper functioning and durability of high-pressure fuel-injection systems of diesel engines. The paper presents the results of laboratory tests of summer base oil with the participation of 7% (V/V) RME aging processes (oxidation and thermo-oxidative stability). An important role in these processes plays a selection of high-quality washing and dispersing additive.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Jakóbiec J., Ocena produktów z oleju rzepakowego przeznaczonych na paliwa silnikowe; Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, Kraków, 2006.
 2. Mc Cornick R., Rateliff M., et al., Several factors affecting the stability of biodiesel in standard ac-celerated test, Fuel Processing Technology 88/2007.
 3. Worldwide Fuel Charter; Fifth Edition, September, 2013.
 4. Stanik W., Badania poliizobutylenobursztynoimidów w zakresie oceny użytkowej dodatków detergentowo-dyspergujących do paliw silnikowych; AGH, Praca doktorska 2014. (w) Ullmann J., Geduldig M., et al., Investigation into the Formation and Prevention of Internal Diesel Injector Deposits, SAE Paper 2008-01-0926, 2008.
 5. Caprotti R., Bhatti N., et al., Deposit Control in Modern Diesel Fuel Injection Systems, SAE Paper 2010-01-2250, 2010.
 6. Stumpp G., Ricco M., Common Rail - An Attractive Fuel Injection System for Passenger Car DI Diesel Engines, SAE Paper 960870, 1996.
 7. Caprotti R., Breakspear A., Injector Deposit Test For Modern Diesel Engines, 5th International Col-loquium Fuels TAE Esslingen, 2005.
 8. Caprotti R., Breakspear A., et al., Detergency Requirements of Future Diesel Injection Systems, SAE Paper 2005-01-3901, 2005.
 9. Leedham A., Caprotti R., et al., Impact of Fuel Additives on Diesel Injector Deposits, SAE Paper 2004-01-2935, 2004.
 10. Caprotti R., Breakspear A., et al., Beyond 2008: The Challenges for Diesel Detergency, 6th Fuels International Colloquium on fuel tae Esslingen, 2007.
 11. Birgel A., Ladommatos N., et al., Investigations on Deposit Formation in the Holes of Diesel Injector Nozzles, SAE Paper 2011-01-1924, 2012.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu