BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymanek Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Burski Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Tanaś Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Flaieh Hammed Kassar (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Prus Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kachel-Jakubowska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Logistyka materiałowa w procesie technologicznym przedsiębiorstwa spożywczego
Evaluation of uses can in production of beer
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 597-602, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Logistyka w łańcuchu dostaw, Logistyka produkcji, Procesy technologiczne, Opakowania produktów spożywczych, Artykuły spożywcze, Przemysł spożywczy
Logistics in supply chain, Production logistics, Technological processes, Food packaging, Foodstuffs, Food industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono zagadnienie wykorzystania opakowań do produkcji piwa w aspekcie wydajności linii produkcyjnej, fazy pobierania i napełniania puszek oraz problemu ich tzw. "zaniku" w procesie technologicznym. Ocenę ilościową zachodzących procesów oparto o wykorzystanie testów statystycznych istotności ich zachodzenia.(abstrakt oryginalny)

In this paper the problems of beer-can in production of beer is presented, stage of taking and filling as well as problems of their "disappear" in process technology. The estimation of process quality was making on the base of statistical significance tests.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Burski Z., Bulgakov V., Reichenbach J. 2005. The analysis of raw materials and energy consumption and the costs of their utilization in brewery plants. Zbirnik Nauowych Prac NAU, Wid. NAUU, Kyiv XII, T. II, 82-87.
 2. Burski Z., Burski P., Krasowski E., Skoczylas A. 2005. Utilization of multiple comparisons HSD Tukey'a in analysis of safety system of cars exploitation in Polish Republic. Zbornik Naukowych Prac NAU, Wid. NAUU, Kyiv XII, T. II, 320-328.
 3. Burski Z., Krasowski E., Skoczylas R. 2005. The analysis of costs of energy covriers consumption and working capacity in the various technical and technological conditions of brewery plants. Zbor-nik Naukowych Prac NAU, Wid. NAUU, Kyiv XII, T. I, 123-128.
 4. Burski Z., Sosnowski S., Reichenbach J. 2005. Structure analysis of the use of Power transmitters of brewing enterprises in the aspect of products with energy economy. Zbornik Naukowych Prac NAU, Wid. NAUU, Kyiv XII, T. II, 104-109.
 5. Burski Z. Tarasińska J. 2003a. Application of multifactoral analysis of influence of number piston ring son on the dynamics of vibracions of tractor's engine. Min. Agrarnoj Politiki Ukrraini. Proceed-ings of Kharkiv State Technical University of Agriculture (KSTUA) No. 20, 269-279.
 6. Burski Z., Tarasinska J. 2003b. The methodolgical aspects of Rusing multifactor analysis of ariance in the examination of exploatation of engine sets. TEKA Kom. Mot. i Energ. Roln. - OL Lublin, 45-54.
 7. Burski Z., Zając G., Pawłowski M. 2003. Analiza sieci teleinformacyjnych w scentralizowanym sys-temie logistycznym produkcji przedsiębiorstwa spożywczego. Wyd. Kom. Mot. i Energ. Roln., Mo-toryzacjia i Energetyka Rolnictwa, T. 5, 30-35.
 8. Gestryk V. 2010. Peculiaries and reference points of machine - building enterprice activities. TEKA Kom. Mot. i Energ. Roln. - OL Lublin, 158-164.
 9. Juściński S., Piekarski W. 2009. Analiza procesu zaopatrzenia w części zamienne do ciągników i maszyn rolniczych w oparciu o "outsourcing" usług logistycznych. Eksploatacja i Niezawodność, vol. 2(42), 63-70.
 10. Lahno V., Petrov A. 2010. Tasks and methods of the static optimum encoding of service request relative prorities in the information protection system of local area network. TEKA Kom. Mot. i Energ. Roln. - OL, 10a, Lublin, 215-222.
 11. Nizinski S. 1999. Logistyka. Wyd. ArT w Olsztynie, Olsztyn, 251-258.
 12. Niziński S. 2001. Analiza kosztów eksploatacji obiektów technicznych w rolniczych systemach dzia-łania. Motrol, Wyd. AR w Lublinie, Lublin, 287-293.
 13. Praca zbiorowa. 1985. Poradnik piwowara, Nr 7, Wyd. NOT Sigma, Warszawa, 11-27.
 14. Ramazanow S. 2010. Innovative Technologies of anticrisis management for production - Transport Complex. TEKA Kom. Mot. i Energ. Roln. - OL, 10b, Lublin, 120-124.
 15. Slobodomyuk M. Nechaev G. 2010. The evaluation technique efficiency development. TEKA Kom. Mot. i Energ. Roln. - OL, 10b, Lublin, 162-170.
 16. Wesołowska-Janczarek M. , Mikos H. 1995. Zbiór zadań ze statystyki matematycznej. Wyd. AR w Lublinie, 46-122.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu