BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przychodzeń Wojciech (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Proces prywatyzacji w Polsce w latach 1990 - 2011 - przebieg i efektywność
Privatisation Process in Poland in Years 1990-2011 and Its Efficiency
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 2 (56), s. 131-147, wykr., tab., bibliogr. s. 147
Keyword
Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja, Formy prywatyzacji, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Ownership transformations, Privatisation, Forms of privatization, Privatisation of state owned enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie zostało poświęcone analizie procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990 - 2011 - jego kierunków, natężenia oraz ekonomicznej efektywności. W całym rozpatrywanym okresie łączne przychody z tytułu prywatyzacji wyniosły prawie 147 miliardów złotych, z czego prawie 87% stanowiły przychody z prywatyzacji pośredniej. Ogólna ocena wpływu, rozpoczętego w połowie 1990 roku, procesu przekształceń własnościowych na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw jest pozytywna. Najkorzystniejszą jego formą okazała się prywatyzacja kapitałowa. Dobre wyniki finansowe, choć nie w całym badanym okresie, uzyskiwały również spółki pracownicze i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Zdecydowanie najmniej efektywna ekonomicznie okazała się powszechna prywatyzacja, przeprowadzona w formie NFI. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the evolution of privatisation of state-owned enterprises in Poland in years 1990-2011, its directions, intensity and economic efficiency. Total revenue from privatisation in the analysed period accounted for almost PLN 147 billion, of which almost 87% was derived from indirect privatisation. Overall, the influence of the privatisation process on the financial performance of enterprises in Poland is positive. The evidence shows that its most efficient form was indirect privatisation. Also employee-owned companies and sole-shareholder companies of the State Treasury achieved good financial results, although not for the entire analysed period. The mass privatisation programme in the shape of National Investment Funds was found to be by far least effective economically. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alchian A., Demsetz H. 1973 The Property Rights Paradigm, ,,The Journal of Economic History", Vol. 33, No. 1.
 2. Bałtowski M. 2002 Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Warszawa.
 3. Buchanan J., Tullock G. 1962 The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor.
 4. Demsetz H. 1967 Toward a Theory of Property Rights, "American Economic Review", Vol. 57, No. 2.
 5. Eliat Y., Zinnes C., Sachs J. 2001 The Gains from Privatization in Transition Economies: Is "Change of Ownership"Enough?, ,,IMF Staff Papers", Vol. 48.
 6. von Hayek F. 1994 The Road to Serfdom, Chicago.
 7. Kornai J. 1993 Transformational Recession: A General Phenomenon Examined through the Example of Hungary's Development, Collegium Budapest, Institute for Advanced Studies, Discussion Paper, No. 1.
 8. Megginson W., Netter J. 2001 From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization, "Journal of Economic Literature", Vol. 39, No. 2.
 9. Olson M. 1965 The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge.
 10. Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce 1997, (red.) J. Czekaj, S. Owsiak, Warszawa.
 11. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych różne lata, Warszawa.
 12. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce różne lata, Warszawa.
 13. Shirley M., Walsh P. 2000 Public versus Private Ownership: The Current State of the Debate, ,,World Bank Working Paper", No. 2420, Washington.
 14. Shleifer A. 1998 State versus Private Ownership, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 12, No. 4.
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, różne lata, Warszawa.
 16. Stiglitz J. 1998 The Private Uses of Public Interests: Incentives and Institutions, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 12, No. 2.
 17. Stiglitz J. 2004 Ekonomia sektora publicznego, Warszawa.
 18. Tittenbrun J. 1995 Ekonomiczny sens prywatyzacji, Poznań.
 19. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o  komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz.1397, z późn. zm.).
 20. Yotopulos P. 1989 The (Rip)tide of Privatization: Lessons From Chile, "World Development", Vol. 17, No. 5.
 21. Vickers J., Yarrow G. 1990 Privatization: An Economic Analysis, Cambridge.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu