BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kto i z jakich przyczyn dyskryminuje kobiety w sferze pracy zawodowej? Podmioty dyskryminujące oraz dyskryminowane
Who, and for What Reasons, Discriminates Against Women in the Professional Sphere? Discriminating and Discriminated Entities
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 2 (56), s. 162-171, bibliogr. s. 171
Keyword
Dyskryminacja, Dyskryminacja kobiet, Dyskryminacja w zatrudnieniu
Discrimination, Women's discrimination, Employment discrimination
Note
streszcz., summ.
Abstract
W społeczeństwach współistnieją grupy dyskryminujące wybrane kategorie osób oraz grupy dyskryminowane. Liczne badania pokazują, iż sytuacja kobiet na rynku pracy jest trudniejsza niż sytuacja mężczyzn, co może dowodzić tego, że kobiety są grupą dyskryminowaną w stosunku do mężczyzn w sferze pracy zawodowej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie grup, które mogą być zainteresowane dyskryminacją kobiet w sferze pracy zawodowej i przyczyn takiej dyskryminacji oraz przyczyn samodyskryminacji, bowiem kobiety godzą się na pracę, w której nie mają takich samych warunków, jak mężczyźni. (abstrakt oryginalny)

People who discriminate against selected categories of persons and those discriminated against coexist in every society. Numerous studies indicate that the situation of women on the labour market is more difficult than that of men, which possibly means that, in the professional sphere, women are disadvantaged in relation to men. This paper is aimed at identifying groups which may be interested in the discrimination of women in terms of employment and the reasons for such discrimination and self-discrimination, i.e. the fact that women agree to work on worse conditions than men. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bourdieu P. 2004 Męska dominacja, Warszawa.
 2. Cohen L. 1987 Marriage, Divorce and Quasi - Rents. I Gave Him the Best Years of my Life, "Journal of Legal Studies", Vol. 16 (2).
 3. Elson D. 1994 Ekonomia i płeć - analiza reform gospodarczych. Poziom mikro, mezo, makro, [w:] Strategiczna cisza. Płeć i polityka ekonomiczna, (red.) I. Bakker, Londyn.
 4. Frey B. 1983 Democratic Economic Policy, Oxford.
 5. Hochschild A. 1989 The Second Shift. Working Parents and the Revolution at Home, New York.
 6. Kotowska I. 2009 Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Warszawa.
 7. Krug B. 2003 Dyskryminacja kobiet: perspektywa neoinstytucjonalna, [w:] Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, (red.) A.G. Dijkstra, J. Plantega, Gdańsk.
 8. Lindbeck A., Snower D.J. 1988 The Insider - Outsider Theory of Employment and Unemployment, Cambridge Mass.
 9. Matthaei J.A. 1982 An Economic History of Women in America, New York.
 10. Promińska E. 1987 Płeć człowieka. Biologiczne postawy różnic, Wrocław.
 11. Sen A. 1990 Gender and Cooperative Conflict, [w:] Persistent Inequalities, (ed.) I. Tinker, Oxford.
 12. Titkow A., Duch-Krzysztoszek D., Budzowska B. 2004 Nieodpłatna praca kobiet'. Mity, realia, perspektywy, Warszawa.
 13. Unolt J. 1998 Rynek pracy kobiet w latach dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Seria I", nr 265, AE Poznań, Poznań.
 14. Wojtyna A. 1994 Czy Polsce grozi efekt histerezy?, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (53).
 15. Zwiech P. 2011 Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu