BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubicz Justyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Matunin Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Ocena ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi w rejonie farmy wiatrowej
Risk assessment for the safety of human life and health in the vicinity of a wind farm
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1051-1058, fot., wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Elektrownie wiatrowe, Ryzyko, Bezpieczeństwo
Renewable energy sources, Windfarms, Risk, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ocenę ryzyka bezpieczeństwa zdrowia i życia osób przebywających w rejonie farmy wiatrowej, na przykładzie farmy "Lipniki" w województwie opolskim. Ocena ryzyka obejmowała wyznaczenie stref potencjalnego zagrożenia zaistnienia zjawiska rzutu lodem, kawałkiem turbiny oraz efektu migotania cienia. Scharakteryzowano te zjawiska oraz przytoczono doniesienia medialne i naukowe o wypadkach podczas eksploatacji turbin wiatrowych. W opracowaniu wykazano, że eksploatacja farmy wiatrowej może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się w jej rejonie. (abstrakt oryginalny)

The study presents the assessment of risk for the safety of the life and health of humans staying in the proximity of wind farms, on the example of the "Lipniki" farm in the Opolskie Voivodeship. The risk assessment included the determination of zones of potential risk of ice throws, falling turbine fragments and the shadow flicker effect. These phenomena were characterised with references to media and scientific reports about accidents connected with the operation of wind turbines. The study demonstrates that the operation of a wind farm may cause a threat for the life and health of humans who are staying in the vicinity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Clarke A. D., 1991, A case of shadow flicker/flashing: assessment and solution, Techno Policy Group, Open Univ'ersity, Walton Hall, Milton Keynes, UK (dostęp elektroniczny http://www.ref.org.uk/attachments/article/218/Shadow Flicker BWEA 1991 ADC% 20Paper.pdf)
 2. dziennikpolski.eu
 3. e-kg.pl
 4. Głodek E., Możliwości wykorzystania energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej w województwie opolskim, Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych , 2/2008 (dostęp elektroniczny icimb.pl/opole/images/stories/PDF/prace_icimb_nr_5_art_9.pdf)
 5. Malczyk T., Antropopresja eko-energetyczna w procesie zmiany krajobrazu na przykładzie wybranych farm wiatrowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2013.
 6. Plutecki Z., Sattler P., Ryszczyk K., Wybór lokalizacji zabudowy małych turbin wiatrowych na podstawie badań symulacyjnych zjawisk w geometrii 3D, Materiały z konferencji INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI (dostęp elektroniczny http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_859.pdf)
 7. Pojmanski G., Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych, (dostęp elektroniczny http://www.malawies.pl/attachments/article/170/Opinia prof. dr hab. Grzegorza Pojma skiego dotycz ca zagro e zwi zanych z~.pdf)
 8. Seifert H., Westerhellweg A., Kröning J. Risk analysis of ice throw from wind turbines, 2003 (dostęp elektroniczny http://www.mi-group.ca/)
 9. supernowosci24.pl
 10. thejournal.ie
 11. Uadiale S., Urban E., Carvel R., Lange D., Rein G. Overview of Problems and Solutions in Fire Protection Engineering of Wind Turbines, (dostęp elektroniczny http://www.iafss.org/publications/fss/11/200/view)
 12. US EPA: Guidelines for Ecological Risk Assessment (dostęp elektroniczny http://www2.epa.gov/osa/basic-information-about-risk-assessment-guidelines-development)
 13. Wiadomości CBS News, 12.01.2012 (dostęp elektroniczny www.windwatch.org)
 14. www.badische-zeitung.de
 15. www.caithnesswindfarms.co.uk
 16. www.telegraph.co.uk
 17. www.thestar.com
 18. www.windaction.org
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu