BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lasota Andrzej Marek (Uniwersytet Zielonogórski), Hankiewicz Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Title
Ergonomiczna ocena pozycji przy pracy w procesie cięcia i pakowania materiałów termoizolacyjnych
Ergonomic evaluation of working postures in the process of cutting and packaging thermal insulation materials
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1059-1066, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Praca, Ergonomia
Labour, Ergonomics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było zbadanie pozycji przyjmowanych podczas pracy na stanowiskach cięcia i pakowania wyrobów termoizolacyjnych. Zastosowano: wywiad, obserwację, analizę zadań, próbkowanie, chronometraż, kwestionariusz oceny dyskomfortu, metodę OWAS. Na stanowisku Cięcia operatorzy pracowali 2/3 cyklu pracy w kategorii działań KD3. Na stanowisku Pakowania najczęstszymi pozycjami są: pozycja o kodzie 1121, stanowiła 42% wszystkich pozycji, 3151, 32% oraz 4161, 20%. Do KD4 zakwalifikowano 52% wszystkich pozycji. Odnotowano wysoki poziom dyskomfortu w badanej grupie w: nadgarstki/dłonie, plecy dół, ramię, przedramię, plecy-góra, bark, uda. Praca na ocenionych stanowiskach związana jest ze znacznym ryzykiem MSD. Zaleca się: użycie środków technicznych takich jak podno- śnik do regulacji wysokości położenia palet z materiałem; opracowanie systemu rotacji pracowników na stanowiskach; przeprowadzenia szkoleń dotyczących: prawidłowych sposobów wykonywania pracy (pozycja podczas pracy) i wypoczynku. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez praktyków w opracowaniu programów ergonomicznych skierowanych na poprawę warunków pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to examine the postures adopted by operators during cutting and packaging stations of thermal insulation products. An interview, observation, analysis of the tasks, sampling, time study, questionnaire of discomfort, the OWAS method were used. On the position of Cutting, operators worked 2/3 of duty cycle in action category (AC) 3. The position of packing the most common codes were: the posture code 1121, accounted for 42% of all postures, 3151, 32% and 4161, 20%. AC4 qualified for 52% of all postures. There has been a high level of discomfort in the study group for: wrists/hands, low back, arms, forearms, upper back, shoulders and thighs. Working on the assessed positions is associated with significant risk of MSDs It is recommended: the use of technical means, such as a jack to adjust the height of the pallet of the material; developing a system of job rotation; conduct training relating to: correct working practices (posture at work) and leisure.These results can be used by practitioners in the development of ergonomic programs aimed at improving working conditions (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Annett J., Hierarchical task analysis. Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods. 2004, 33-1 - 33-7.
 2. Baldwin M. L., Reducing the costs of work-related musculoskeletal disorders: targeting strategies to chronic disability cases, "Journal of Electromyography and Kinesiology", 14(1)/2004, 33-41.
 3. Bhattacharya A., Costs of occupational musculoskeletal disorders (MSDs) in the United States, "International Journal of Industrial Ergonomics", 44(3)/2014, 448-454.
 4. Borg G., Borg's Perceived Exertion and Pain Scales, Human Kinetics, Champaign, IL, 1998.
 5. Genaidy A. M., Al-Shed A. A., Karwowski W., Postural stress analysis in industry, "Applied Ergonomics", 25(2)/1994, 77-87.
 6. Gonzalez B.A., Adenso-Diaz B., Torre P.G., Ergonomic performance and quality relationship: an empirical evidence case, "International Journal of Industrial Ergonomics", 31(1)/2003, 33-40.
 7. Hignett S., McAtamney L., Rapid Entire Body Assessment (REBA), "Applied Ergonomics", 31(2)/2000, 201-205.
 8. Istota inżynierii Produkcji, Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012, http://www.kip.pan.pl/images/stories/zdjecia/wydawnictwa/ekspertyza.pdf, 2015.04.11.
 9. Jones T., Kumar S., Comparison of ergonomic risk assessments in a repetitive high-risk sawmill occupation: Saw-filer, "International Journal of Industrial Ergonomics", 37(9)/2007, 744-753.
 10. Joode B.W., Burdorf A., Verspuy C., Physical load in ship maintenance: hazard evaluation by means of a workplace survey, "Applied Ergonomics", 28(3)/1997, 213-219.
 11. Karhu O., Kansi P., Kuorinka I., Correcting working postures in industry: a practical method for analysis, "Applied Ergonomics", 8(4)/1977, 199-201.
 12. Kasvi J.J.J., Vartiainen M., Pulkkis A., Nieminen M., The role of information support systems in the joint optimization of work systems, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing", 10(2)/2000, 193-221.
 13. Kee D., Karwowski W., A Comparison of three observational techniques for assessing postural loads in industry, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)", 13(1)/2007, 3-14.
 14. Kumar S., A conceptual model of overexertion, safety, and risk of injury in occupational settings, "Human Factors", 36(2)/1994, 197-209.
 15. Kuorinka I., Jonsson B., Kilbom A., Vinterberg H., Biering-Sùrensen F., Andersson G., Jùrgensen K., Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms, "Applied Ergonomics", 18(3)/1987, 233-237.
 16. Lasota A., Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe szwaczek maszynowych, w: Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki, red. R. Paluch i in., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, 151-161.
 17. Lasota A., Dolegliwości zdrowotne projektantów pracujących na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. "Organizacja i Zarządzanie", 33/ 2001, 73-77.
 18. Lasota A., Ergonomiczna ocena dolegliwości mięśniowo-szkieletowych operatorów stanowisk dyspozytorskich, w: Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy, red. E. Kowal, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, 21-25.
 19. Lasota A., REBA - metoda oceny obciążenia i ryzyka zawodowego spowodowanego sposobem wykonywania pracy, w: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy, red. A. Rabenda, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, 127-140.
 20. Lasota A.M., Analiza obciążenia pracą metodą OWAS, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 16(3)/2013, 35-39.
 21. Lasota A. M., Analysis of packers' workload on the packing line - a case study, "LogForum", 10(4)/2014, 383-392.
 22. Lasota A. M., A Reba-based analysis of packers workload: a case study, "LogForum", 10(1)/2014, 87- 95.
 23. Lasota A.M., Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego operatorów w procesie produkcji części samochodowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 10(1)/2014, 41-52.
 24. Lasota A. M., Packer's Workload Assessment using the OWAS Method, "Logistics and Transport", 18(2)/2013, 25-32.
 25. Lasota A. M., Hankiewicz K., Ryzyko i obciążenie statyczne operatorów wiertarek stołowych, "Logistyka", 5/2014, 904-909.
 26. Lasota A. M., Hankiewicz K., Working postures of operators in the pipe production process - a case study, "Logistyka", 6/2014, 14417-14423.
 27. Lasota A. M., Ścigaj M., Workload analysis of assembly positions, in: ed. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova: Modern trends in ergonomics and occupational safety: selected problems: scientific monograph, Publishing House of The University of Zielona Góra, Zielona Góra 2013, 45-54.
 28. McAtamney L., Corlett E.N., RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, "Applied Ergonomics", 24(2)/1993, 91-99.
 29. Piedrahita H., Costs of work-related musculoskeletal disorders (MSDs) in developing countries: Colombia case, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics", 12(4)/2006, 379-386.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu