BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Maciej (Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o), Kalwas Jerzy (Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o), Biernat Krzysztof (Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT), Rusowicz Artur (Politechnika Warszawska)
Title
System do zdalnej kontroli procesu starzenia paliw płynnych
System for remote control of aging process of liquid fuels
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1067-1072, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Paliwa płynne, Jakość produktu, System kontroli
Liquid fuels, Product quality, Control system
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano system do zdalnej kontroli procesu starzenia paliw płynnych opracowany i wykonany w ramach projektu "System ciągłej kontroli stopnia i tempa procesu starzenia paliw płynnych w trakcie magazynowania" realizowanego w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji PIMOT we współ- pracy z Centralnym Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. Przedstawiono zasadę działania prezentowanego systemu oraz jego poszczególnych części składowych. Opisano możliwości zastosowania systemu w zakresie zarządzania magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych oraz wykorzystania systemu w kontekście zarządzania kryzysowego. Wskazano przykładowe aplikacje systemu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the system for remote control of aging process of liquid fuels developed and implemented within the framework of the project "The system for continuous control of degree and pace of aging process of liquid fuels during storage" carried out by PIMOT Automotive Industry Institute in cooperation with the Research and Development Centre of Research and Didactic Equipment COBRABID Ltd. The principle of operation of the system was presented. The article describes possibilities of application of the system for managing the storage and distribution of liquid fuels. The use of the system in context of crisis management was presented. Some application examples were indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Czarnocka J., Jakubiak A., Ocena zmian wybranych właściwości paliw w czasie magazynowania, "Chemik", nr 6, 2011, 327-337.
  2. Storage Stability of Fuels Pod red. K. Biernata, Rijeka - Chorwacja, Intech, 2015.
  3. Dzięgielewski W., Karp G., Tendencja zmian wybranych parametrów ekologicznych paliw, Prace Naukowe ITWL Zeszyt 32, 2013, 31-39.
  4. Kaźmierczak U., Kulczycki A., Procesy starzenia się paliw jako istotny element eksploatacji statków powietrznych i pojazdów, Prace Naukowe ITWL, Zeszyt 32, 2013, 63-73.
  5. PN- EN ISO 7536:2011 Przetwory naftowe - Oznaczanie odporności benzyn na utlenianie - Metoda okresu indukcyjnego
  6. PN-EN ISO 6246:2001 Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości żywic w lekkich i średnich destylatach paliwowych - Metoda odparowania w strumieniu
  7. PN-EN ISO 12205:2011 Przetwory naftowe - Oznaczanie stabilności oksydacyjnej średnich destylatów paliwowych
  8. ASTM D530 Standard Test Method for Assessing Distillate Fuel Storage Stability by Oxygen Overpressure
  9. Pluta Z., Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008.
  10. Pluta Z., Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu