BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liśniewska Helena (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni)
Title
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Adherence to health and safety at work by National Fire Departament
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1083-1088, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Straż pożarna, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Firefighters, Health and safety at work
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem podjęcia badań była ocena częstotliwości przestrzegania wybranych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez funkcjonariuszy PSP przed, w trakcie oraz po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej. Trafnym podsumowaniem badań będzie rysunek 2, który przedstawia ogólną częstotliwość przestrzegania zasad BHP minimalizujących ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Większość strażaków, a mianowicie 61% nie zawsze przestrzega wszystkich zasad bhp, co może skutkować zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka. Skoro znane są przyczyny nie stosowania się do zasad, możliwe jest stworzenie nowych rozwiązań czy procedur, które umożliwią oraz zmotywują funkcjonariuszy do przestrzegania zasad i większej dbałości o swoje zdrowie. Z przeprowadzonych badań wynika, że strażacy z dłuższym stażem (powyżej 10 lat) bardziej rutynowo podchodzą do zasad używania aparatów ochrony dróg oddechowych, tym samym dopuszczają ich nie stosowanie w strefie niebezpiecznej. Niepokoi fakt, że do tej zasady nie stosują się także oficerowie, co może świadczyć, że jako kadra dowódcza nie dają przykładu pozostałym funkcjonariuszom. (abstrakt autora)

The article presents issues related to occupational safety and health services in the State Fire Service. It was also described the work environment, risks associated with participation in the actions of fire and rescue the hazards to which they exposed officers during operations. The paper presents the results of research on the frequency of compliance with some rules of safety to reduce the risk of cancer. Survey using a questionnaire was conducted on a group of 103 firefighters involved in the rescue and firefighting operations. The results indicate that the majority of firefighters (61%) do not always apply in practice the safety rules. It is worth noting that the most common compliance with the rules is to keep special clothes away from the social part of the unit , and the least likely to use sunscreen officers , which cause no doubt is their lack equipped fire and rescue units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2013, Warszawa 2014.
  2. Chuchro M., Gra o życie, "Przegląd Pożarniczy", 12/2014, Warszawa 2014.
  3. Korenkiewicz I., Narażenie zawodowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Białystok 2004.
  4. Pruss W., Brudny strażak, "W akcji", 3/2015, Katowice 2015.
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz. U. nr 46 poz. 239.
  6. Stan Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwowej Straży Pożarnej w roku 2008, Warszawa 2009.
  7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, t.j. Dz. U. 2013 poz. 1340.
  8. www.ciop.pl
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu