BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łojek Damian (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Stąpór Paweł (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Laskowski Dariusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Łubkowski Piotr (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
System komunikacji zintegrowanej Centrum Zarządzania Kryzysowego z wykorzystaniem Microsoft Lync Server
The integrated communications system for Crisis Management Center with the use of Microsoft Lync Server
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1089-1096, rys., tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie, Systemy teleinformatyczne
Crisis situations, Management, Telecommunication systems
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano koncepcję zastosowania platformy Lync Server w zakresie komunikacji zintegrowanej dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego. Omówione zostały podstawowe zalety platformy, które następnie zostały zweryfikowane na drodze eksperymentu badawczego. Wyniki badań zamieszczone w artykule potwierdzają założenia prezentowanej koncepcji. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of application of Lync Server platform in the field of integrated communication for Crisis Management Center. We discuss the main advantages of platform, which were then verified by experimental research. The test results presented in the article confirm the assumptions of the presented concept. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Dani J., Hill C., Wight J., Zhong W., Lync Server 2013 Networking Guide, 2013.
  2. Hanna K., Winters N., Mastering Microsoft Lync Server 2013, Sybex, West Sussex 2013.
  3. http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1YWQWK0&ct=140806&st=sb
  4. http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/jj688118.aspx
  5. Bajda A., Laskowski D., Wrażeń M., Testowanie mechanizmów realizacji usług w procesie zarządzania sytuacją kryzysową, ZNS'11, PW-PAN, Szczyrk, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu