BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ogrodniczak Michał (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ryba Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Planowanie ewakuacji, jako element zarządzania kryzysowego
Planning evacuation as the element of crisis management
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1185-1190, rys. bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie w kryzysie, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ewakuacja
Crisis management, Security, Health and safety at work, Evacuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ewakuacja jest istotnym elementem zarządzania kryzysowego. Dlatego też ważne jest jej odpowiednie zaplanowanie przed wystąpieniem zdarzenia kryzysowego, np. pożaru. Tworzone są różnego rodzaju plany ewakuacji. Znacznym ułatwieniem przy ich tworzeniu jest wspomaganie się narzędziami GIS. Istotnymi elementami planu są wskaźniki przestrzenne i czasowe działania. Systemy informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie analiz przestrzennych pozwalają na określenie w szybki i precyzyjny sposób dróg ewakuacyjnych możliwych do przebycia w najkrótszym czasie. Tak wykonane analizy mogą być bardzo przydatne przy planowaniu ewakuacji, jako elementu zarządzania kryzysowego. (abstrakt oryginalny)

Evacuation is essential part of crisis management. Therefore the appropriate planning of evacuation is meaningful activity before a critical event (e.g. fire) takes place. Many kind of a plans of evacuation are being created. What is more important, GIS tools are very helpful at creating plans. Spatial indicators and temporal rates are crucial elements of the plan. Geographic Information Systems with spatial analyses give the opportunity to quickly and precisely indicate evacuation routes, which people might cover in the shortest time. This kind of spatial analyses might be useful in crisis management, during making the plan of evacuation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Cichoński P., Dębińska E., Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych, "Roczniki Geomatykit", 10, z. 4, AGH Kraków, Kraków 2012.
 2. Fearn-Banks K., Crisis Communications, A casebook approach, Londyn 2007.
 3. Felcenloben D., Geoinformacja wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy, Katowice 2011.
 4. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS Obszary zastosowań, Warszawa 2007.
 5. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe, dobre praktyki, Warszawa 2012.
 6. Leszczyński T. Z., Kryzys, jako sytuacja decyzyjna w organizacji, w: M. Jabłonowski, L. Smolak, Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Pułtusk 2007.
 7. Longley P. A., Goodchild F. M., Maguire D.J., Rhind W. D., 2008. GIS Teoria I praktyka, Warszawa 2008.
 8. Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Warszawa 1999.
 9. Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1999, s.168.
 10. Sobolewski G., Zagrożenia kryzysowe, Warszawa 2011, s.9.
 11. Stawnicka J., Wiśniewski B., Socha R., Zarządzanie kryzysowe, Szczytno 2011.
 12. Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego, cz.2, Kraków 2011.
 13. Wróblewski R., Zarządzanie kryzysowe, jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym, Siedlce 2013.
 14. Zajas S., Zarządzanie kryzysowe w aspekcie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego- wprowadzenie do problematyki, w: A. Urban, Zarządzanie kryzysowe wyzwaniem dla edukacji, Szczytno 2007.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu