BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ogrodnik Paweł (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość wybranych gatunków drewna krajowego i "egzotycznego"
The analysis of the impact of increased temperature on the resistance of selected domestic and exotic wood species
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1191-1198, rys., tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Materiały budowlane, Badania właściwości fizycznych
Building materials, Physical properties research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań doświadczalnych wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość przy ściskaniu wzdłuż włókien drewna sosnowego (Pinus) oraz drewna gatunku pozaeuropejskiego merbau (Intsia Bijuga) stosowanego w budownictwie i konstrukcjach inżynierskich. Część próbek do badań zostało poddanych impregnacji metodą próżniową nowoczesnym środkiem ogniochronnym zawierającym nanocząstki SiO2 o rozmiarach 10-20nm. Badania zostały wykonane w ramach pracy Badawczej Statutowej S/E-422/20/14/15 realizowanej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. We wszystkich przebadanych przypadkach stwierdzono negatywny wpływ środka ogniochronnego oraz podwyższonej temperatury na wytrzymałość badanych próbek drewnianych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the results of experimental studies of the impact of increased temperature on the resistance during compression along the fibres of pine wood (Pinus) as well as nonEuropean wood species merbau (Intsia Bijuga), applied to engineering construction and structures. The part of samples for studies were subjected to impregnation by vacuum method by the innovative flameretardant containing SiO2 of the dimensions 10-20nm. The research was conducted within the framework of Statutory Research Work S/E-422/20/14/15 implemented in The Main School of Fire Service. In all the analyzed cases, the negative impact of flame-retardant and increased temperature on the resistance of the studied wood samples, was stated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Younsi R., Kocaefe D., Poncsak S., Kocaefe Y., Computational and experimental analysis of high temperature thermal treatment of wood based on ThermoWood technology, "International Communications in Heat and Mass Transfer", 37 (2010) 21-28.
  2. Neuhaus H., Budownictwo drewniane, podręcznik inżyniera. Polskie Wydawnictwo Techniczne. Rzeszów 2006.
  3. Bednarek Z., Kaliszuk-Wietecka A., Analysis of the fire-protection impregnation influence on wood strendht, Journal of Civil Engineering and Management 2007, vol XIII, No 2 p. 79-85.
  4. . Bednarek Z., Ogrodnik P., Pieniak D., Wytrzymałość na zginanie i niezawodność kompozytu drewnianego LVL w warunkach podwyższonych temperatur, "Zeszyty Naukowe SGSP", nr 40/2010.
  5. Sudoł E., Sulik P., Problematyka wykorzystania drewna egzotycznego w zewnętrznych przegrodach budowlanych. "Budownictwo i Architektura", 12(3) (2013) 27-34.
  6. Kozakiewicz P., Kościeliak C., Zakrzewska-Rudziska W., Badania właściwości i innowacyjne zastosowania drewna egzotycznego w Polsce, "Przemysł drzewny", 59 (2008) 18-23.
  7. PN-EN 13556:2005 Drewno okrągłe i tarcica-Terminologia stosowana w handlu drewnem w Europie.
  8. PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych-Naturalna trwałość drewna litego-Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.
  9. PN-D-04102:1979 Drewno-Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu