BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wenclik Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Konsultacje społeczne w gminach województwa podlaskiego na podstawie analizy regulacji statutowych i uchwał w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy
Public Consultations in the Municipalities of the Podlaskie Voivodship Based on the Analysis of the Statutory Regulations and Resolutions on the Principles and Procedure of Holding Consultation with the Residents of the Municipality
Source
Samorząd Terytorialny, 2016, nr 4, s. 55-69, rys., tab.
Keyword
Gmina, Konsultacje społeczne, Regulacje prawne
District, Public Consultations, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
Artykuł ma na celu przedstawienie zasad i praktyki regulacji - na podstawie przeanalizowanych uchwał i statutów gminnych - dotyczących konsultacji społecznych na poziomie gminnym. Analizę zagadnienia autorka oparła na badaniach ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w 118 gminach województwa podlaskiego, które zostały przeprowadzone w 2014 r. Efektem analizy stanu prawnego dotyczącego konsultacji w województwie podlaskim była próba stworzenia rekomendacji, przydatnych dla samorządów gminnych, które chciałaby podjąć się przygotowania regulaminów konsultacji społecznych z mieszkańcami. (abstrakt oryginalny)

The article has the objective of presenting the principles and practices - on the basis of the analysed resolutions and the municipal statutes - regarding social consultations at municipal level. The authoress based the analysis of the issues on quantitative and qualitative analyses conducted in 118 municipalities in the Podlaskie Voivodship, which were conducted in 2014. The analysis of the state of law related to consultations in the Podlaskie Voivodship resulted in an attempt to develop recommendations that are useful for the municipal self-governments which would like to prepare regulations for public consultations with residents. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce, http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/.
  2. J. Korczak, Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 71.
  3. M. Ofi arska, Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rady gminy, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 265.
  4. D.R. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych - zagadnienia ogólne, "Samorząd Terytorialny" 2010/9, s. 9 i n.
  5. E. Ochendowski, Przepisy gminne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991/2.
  6. E. Stobiecki, Przepisy gminne. Organy właściwe, "Wspólnota" 1991/2-3.
  7. D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003.
  8. W. Cyrul, Podstawowe zasady legislacyjne tworzenia statutów samorządu terytorialnego, w: W. Kisiel (red.), Statuty jednostek samorządu terytorialnego, regulacje europejskie i amerykańskie, Kraków 2005.
  9. T. Moll, Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 247.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu