BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pozdieiev Serhii (Institute of Fire Safety n.a. Heroes of Chernobyl of National University of Civil Protection of Ukraine), Otrosh Yuriy (Institute of Fire Safety n.a. Heroes of Chernobyl of National University of Civil Protection of Ukraine), Stupak Denis (Institute of Fire Safety n.a. Heroes of Chernobyl of National University of Civil Protection of Ukraine), Sidnei Stanislav (Institute of Fire Safety n.a. Heroes of Chernobyl of National University of Civil Protection of Ukraine)
Title
Investigation of fire influence on reinforced concrete walls using finite elements method
Badania nad wpływem ognia na ściany żelbetowe z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1265-1272, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ochrona przeciwpożarowa, Budownictwo, Bezpieczeństwo, Metoda Elementów Skończonych
Fire protection, Construction sector, Security, Finite element method
Note
summ., streszcz.
Abstract
Jednym z warunków wytrzymałości konstrukcji ze względu na bezpieczeństwo pożarowe budynków jest zapewnienie jej nośności w trakcie pożaru. W artykule przedstawiono informacje na temat mechanizmu destrukcji ścian żelbetowych pod wpływem działania ognia dla standardowych warunków rozwoju pożaru przy użyciu metody elementów skończonych. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowane zostały wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)

One of the condition of structure strength (due to building fire safety) is to assure its bearing capacity during the fire. The article informs on the stress-strain state parameters and the reinforced concrete wall destruction mechanism under the fire influence with the standard temperature conditions using finite elements method. On the basis of analysis conclusions have been formulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Fire protection. Fire safety of constructions. DBN V.1.1-7-2002 [Valid from 01.05.2003.]. - K .: Publishing house Libra, 2003. - 87 p - (National Standard of Ukraine).
  2. Building construction. Test methods for fire. General requirements. Fire safety. (ISO 834: 1975) ISO V.1.1-4-98 B *. [Valid from 28.10.1998.] - C .: Ukrarhbudinform, 2005. - 20 p - (National Standard of Ukraine).
  3. ISO B V.1.1-19: 2007 Protection from fire. Load-bearing walls. Test method for fire. - K .: Ukrarhbudinform, 2008. 37 pp - (National Standard of Ukraine).
  4. EN 1992-1-2:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1-2: General rules Structural fire design, Brussels, 2004.
  5. Pozdeyev S.V., Development of an improved calculation method to determine the fire resistance of load-bearing concrete structures. "Scientific Bulletin of National Technical University", Lviv: National Technical University. - 2011. - S. 264 - 269.
  6. Milovanov A. F., Fire resistance of concrete structures / AF Milovanov - M .: Stroyizdat, 1986. - 224 p.
  7. Ruvalcaba Ayala F. R., Mechanical properties and structural behavior of masonry at elevaed temperatures : a thesis submitted to The University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy, 2010
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu