BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Półka Marzena (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Kukfisz Bożena (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Zagrożenia związane z zastosowaniem, magazynowaniem oraz transportem acetylenu
Risks associated with the use, storage and transport of acetylene
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1279-1286, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Związki chemiczne, Magazynowanie, Transport, Bezpieczeństwo
Chemical compounds, Storage, Transport, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie właściwości pożarowo-wybuchowych acetylenu, wymagań w za kresie magazynowania i transportowania tego gazu oraz procedur ratowniczych stosowanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej możliwych do zastosowania podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem acetylenu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the fire-explosion characteristics of acetylene, requirements of acetylene storage and transport and rescue procedures used by the State Fire Service which are possible to use during emergency events involving acetylene. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Price J., An acetylene cylinder explosion: a most probable cause analysis, Engineering Failure Analysis, s. 705 - 715, 2005.
 2. Babrauskas V., Principles and application to fire safety engineering fire investigation, risk management and forensic science, Ignition Handbook, 2001.
 3. Blanchard R., Fletcher J., Hill D., Jagger S., Pitchard D., Safety of acetylene containing cylinders during and after involvement in a fire, Communities and Local Government, 2007.
 4. Ferrero F., Beckmann - Kluge M., Schmidtchen U., Holtappels K., Modeling of heat transfers in acetylene cylinders during and after the exposure to fire, "Journal of Loss Prevention In the Process Industries", 2010,s. 654 - 661.
 5. Jones B., Acetylene cylinders - a Swedish approach, "Fire Engineers Journals", nr 1, 1996.
 6. Jones B., Home office procedure for dealing with acetylene cylinders in fire, "Fire Research and Management", nr 4, 1999.
 7. Leite A. O. P., An investigation of multiple jet acetylene flames, International Communications in Heat and Mass Transfer, 1996, s. 957 - 970.
 8. Michalik T., Acetylen - etyn - narcylen, W akcji, 2011, s. 14 - 17
 9. Mizutani T., Miyake A., Matusi H., Decomposing deflagration properties of acetylene under low temperatures, Journal of Loss Prevention In the Process Industries,2007,s. 688 - 690
 10. Skulich M., Półka M., Salamonowicz Z., Acetylen cz. 1 - niebezpieczeństwo ukryte w porach, "Przegląd Pożarniczy', nr 8, 2012.
 11. Skulich M., Półka M., Salamonowicz Z., Acetylen cz. 1 - niebezpieczeństwo ukryte w porach, "Przegląd Pożarniczy", nr 9, 2012.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu