BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Półka Marzena (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Kukfisz Bożena (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Badania parametrów wybuchowości pyłu drewna egzotycznego merbau
Investigations of explosion characteristics of exotic merbau wood dust
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1273-1278, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przemysł drzewny, Ochrona przeciwpożarowa
Wood industry, Fire protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artkule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wybranych parametrów wybuW artkule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wybranych parametrów wybuszych trzech części normy PN-EN 14034:2011. Badano próbki pyłów drzewnych egzotycznych merbau o rozmiarze ziaren <200 µm. Zbadano parametry wybuchowości poszczególnych pyłów tj. maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość przyrostu ciśnienia wybuchu i dolną granicę wybuchowości. Ponadto oszacowano klasy wybuchowości pyłów - Kst i klasy wybuchowości - St. (abstrakt oryginalny)

Paper presents results of experimantal investigations on explosion characteristics of mixtures exotic dust with air. In the laboratory scale tests the following apparatuses were used: test stand for determination of explosion characteristics for dusts clouds according to 1, 2 and 3 parts of PN-EN 14034:2011 standard. Kinds of wood exotic dusts were tested merbau dust, each of particles <200µm. Maximum explosion pressure, maximum rate of explosion pressure rise and lower explosion limit were tested. Also, values of Kst and class for particular dust were determined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. PN-EN 50281-2-1:2002P Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 2-1: Metody badania - Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu.
 2. PN-EN 15188:2009 Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia.
 3. Półka. M., Piechocka E., Kukfisz B,. Susceptibility of inflammable industrial dust to ignition from heated surface, "Przemysł Chemiczny", 2012, nr 6, s. 1000-1003.
 4. Półka M., Salamonowicz Z., Woliński M., Kukfisz B., Experimental analysis of minimal ignition temperatures of a dust layer and cloud on a heated surface of selected flammable dust, Elsevier Procedia Engineering 45 (2012) 414-423.
 5. Jaskółowsk W., Kozakiewicz P., Popławski M., Study on the influence of thickness of dust layer to ignition temperature in selected types of exotic woods, Annals of Warsaw Univesity of Life Science -SGGW, Forestry and Wood Technology No 71, 2010, 300-303.
 6. Kukfisz B., Półka M., Salamonowicz Z., Woliński M., The use of selected extinguishing powder for reducing industrial dust explosion impact, "Przemysł Chemiczny", 92/10, (2013), 1000-1003.
 7. Półka M., Comparative analysis of minimal ignition temperatures clouds of wooden dusts,"Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Forestry and Wood Technology" 2008, nr 63, p. 201-204.
 8. Półka M., Kukfisz B., Woliński M., Salamonowicz Z., Experimental Investigation of Inertization Parameters, Annals of 8th World Conference on Experimental Heat Transfer Fluid Mechanics, and Thermodynamics, Lisbona 16-20.06.2013.
 9. PN-EN 50281-1-2:2002P Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 1-2: Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę - Dobór, instalacja i konserwacja.
 10. PN-EN 14034-1+A1:2011 - Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów - Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoku pyłu. 2011.
 11. PN-EN 14034-2+A1:2011 - Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów - Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoku pyłu. 2011.
 12. PN-EN 14034-3+A1:2011 - Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłów - Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu. 2011.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu