BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozmarynowski Bogdan (Gdańsk University of Technology), Jasina Marek (Gdańsk University of Technology)
Title
Subsoil degradation effect in reliability analysis of the jack-up platform structure
Efekt degradacji podłoża w analizie niezawodności konstrukcji platformy typu jack-up
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1313-1318, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Platformy technologiczne, Przemysł wydobywczy, Górnictwo, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo obiektów
Technological platforms, Mining industry, Mining sector, Security, Objects' safety
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń niezawodnościowych FORM i SORM w odniesieniu do wyidealizowanego modelu interakcji konstrukcja platformy - podłoże gruntowe. Na konstrukcję platformy działają fale morskie oraz wiatr wyrażone jako zmienne losowe z uwzględnieniem parametrów sztormowych a także ciężar własny konstrukcji przyjęty jako obciążenie deterministyczne. Przyjęto dyskretny model konstrukcji. Podłoże gruntowe uwzględnia cechy sprężyste , które ulegają degradacji w wyniku cyklicznego obciążenia falami sztormowymi. Wykonane obliczenia niezawodnościowe indeksu B dla przyjętych stanów granicznych użytkowania pozwalają sformułować praktyczne wnioski.

Structural reliability analysis is considered, by FORM and SORM applied to a certain idealized soilplatform structure interaction problem due to cyclic water wave and wind loads. Wave and wind loads are random variables, whereas dead load is deterministic. Load parameters are typical for storm conditions in the Baltic Sea. The soil-structure interaction is idealized as a set of linear translational and rotational springs. Due to a cyclic type of wave loads, the contact area between the structure and subsoil reveals a degradation phenomenon expressed as Young's modulus degradation. Numerical calculations of B index provide practical conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bjerager P., Probability integration by directional simulation. "Journal of Engineering Mechanics", ASCE 114(8), pp. 1285-1302, 1988.
 2. Breitung K., Asymptotic approximations for multinormal integrals. "Journal of Engineering Mechanics", ASCE 110(3), pp. 357-366, 1984.
 3. Haug E. J., Choi K. K. and Komkov V., Design Sensitivity Analysis of Structural Systems. Academic Press, New York, 1986.
 4. Jasina M., Rozmarynowski B., Soil-structure interaction problem under storm conditions. Scientific papers of the Gdańsk University of Technology, Civil Engineering L/520, pp. 157-168 (in Polish), 1995.
 5. Jesień W., Random vibrations of the Baltic drilling platform subjected to wind loads and water waves. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 15, pp. 595-617, 1987.
 6. Jesień W., Rozmarynowski B. and Wizmur M., Dynamical response of the Baltic drilling platform loaded by wind waves and wind. Proc. of an International Conference on Computer Modelling in Ocean Engineering, Schrefler & Zienkiewicz (Eds). Venice 19-23 Sept., pp. 531-537. Balkema, Rotterdam, 1988.
 7. Liu P.-L. and Der Kiureghian A., Optimization algorithms for structural reliability. Structural Safety, 9, pp. 161-177, 1991.
 8. Melchers R.E., Structural reliability analysis and prediction. John Wiley & Sons, 1999.
 9. Puła W., Zastosowania teorii niezawodności konstrukcji do oceny bezpieczeństwa fundamentów. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2004.
 10. Rozmarynowski B., Mikulski T., Sensitivity and reliability analysis of the Baltic drilling platform. Proceedings of the ICASP7 Conference, Applications of Statistics and Probability, Lemaire, Favre & Mebarki (Eds). Paris, France, 10-13 July 1995, pp. 349-356. Balkema, 1995.
 11. Werno M., Inerowicz M., Juszkiewicz B., Mus K., Parametric analysis of the elastic support of the Baltic platform structure. Geotechnical part. Report No CPBR - 9.5/51. The Institute of Hydroengineering, Gdańsk (in Polish), 1990.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu