BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kremień Wasyl Grygorowicz (Prezydent Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów)
Title
Cучасна освіта в контексті цивілізаційних викликів : nромова Президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя на засіданні Сенату Вищої Менеджерської Школи у Варшаві 11 квітня 2014 року
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 1, s. 19-23
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Nauka, Pedagogika, Oświata
Science, Pedagogy, Education system
Country
Ukraina
Ukraine
Kremień Wasyl Grygorowicz
Abstract
Tendencje współczesnej cywilizacji, stawiają nowe wyzwania społeczeństwu i jednostce, a zatem i edukacji, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju każdej osoby.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
ukr
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu