BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Alicja (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Smal Tomasz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Szukalski Maciej (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Informatyczny system wsparcia decyzji w zakresie wybranych procesów ratownictwa technicznego w operacjach wojskowych
Information system of decision support in terms of the chosen recovery operations under combat operations
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1325-1332, fot., rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Sprzęt wojskowy, Transport, Służba zdrowia
Military equipment, Transport, Health service
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja systemu informatycznego, którego głównym zadaniem jest wsparcie załogi pojazdu ratownictwa technicznego w zakresie decyzji dotyczących podstawowych działań na polu walki. RecoveryCalculator odnosi się do metod ratownictwa technicznego, które mają ogromne znaczenie dla utrzymania odpowiedniego poziomu dostępności systemów uzbrojenia. Powstał on w oparciu o identyfikację potrzeb, które występuje podczas operacji wojskowych oraz kalkulację możliwości technicznych elementów systemu logistycznego SZ RP. System został opracowany w postaci programu komputerowego dla systemu operacyjnego Windows w języku oprogramowania C#. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the information system, which main aim is to support teams of recovery vehicles in the frame of basic tasks conducted under combat operations. RecoveryCalculator provides support in preparing recovery operations which could have a great impact on the appropriate level of weapon systems availability. It was created on the base of identification of necessities that occur during military operations as well as calculation of technical possibilities of logistic elements in the Polish Armed Forces. System was developed for OS Windows with the use of C# language. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzeziński M., Logistyka wojskowa, Wyd. Bellona, Warszawa 2005.
  2. FM 4-30.31 (FM 9-43-2). Recovery and Battle Damage Assessment and Repair, 2006.
  3. FicońK. Logistyka operacyjna na przykładzie MON. Wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2004. ISBN 83-88442-82-1.
  4. Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Instrukcja rozpoznania i ewakuacji technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Zasady i organizacji funkcjonowania, Bydgoszcz 2013.
  5. Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych RP, zasady funkcjonowania DD/4.22, Bydgoszcz 2012.
  6. Smal T. Battle damage repair systems in selected NATO armies.W: Deterioration, Dependability, Diagnostics, Wyd. University of Defense, Brno 2011. ISBN 978-80-260-0633-6.
  7. Wachowiak P., Sosnowicz R., Dorczuk M., Wstępna koncepcja ruchomych środków zabezpieczenia technicznego działań bojowych wojsk, Zeszyty Naukowe WSOWL, Wrocław 2011.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu