BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierzputowski Robert (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Laskowski Dariusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Łubkowski Piotr (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Model walidacyjny usług sieciowych w sieciach teleinformatycznych Centrów Zarządzania Kryzysowego z wykorzystaniem techniki MPLS
The validation model of network services in ICT networks of Crisis Management Centers utilizing the MPLS technology
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1347-1354, rys., tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie
Crisis situations, Crisis management
Note
streszcz., summ.
Company
Centrów Zarządzania Kryzysowego (CZK)
Abstract
W artykule omówiono model sieci teleinformatycznej gwarantującej realizację usług pomiędzy poszczególnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego. Wyniki symulacji stały się podstawą do rekomendacji techniki MPLS, która gwarantuje znacznie "szybszą" i efektywniejsza transmisję danych w sieciach wewnętrznych Centrum oraz w sieciach rozległych między innymi Centrami Zarządzania Kryzysowego. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the ICT network model that guarantees the delivery of services between crisis management centers. The simulation results became the basis for the recommendation of MPLS technology, which ensures much "faster" and more efficient data transmission in the Centre's internal networks and wide area networks, among others, crisis management centers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Dela F., Ogólna koncepcja i założenia ustawodawcze polskiego systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego, Międzynarodowe standardy i dyrektywy UE (dyrektywa 2002/22/EC).
  2. Laskowski D., Wrażeń M., Minimalizacja ryzyka w zarządzaniu sytuacją kryzysową przez wspomaganie komputerowe, XXXIX ZNS 2010 r.
  3. Bajda A., Laskowski D., Wrażeń M., Testowanie mechanizmów realizacji usług w procesie zarządzania sytuacją kryzysową, ZNS Szczyrk 2011r.
  4. Sierzputowski R., Laskowski D., Koncepcja środowiska badawczo-dydaktycznego własności techniki MPLS, XII KKSiMPN 2015 r.
  5. Internetowy Serwis Informacyjny Centrum Zarządzania Kryzysowego, http://www.czk.pl
  6. Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., http://www.energaostroleka.pl/aktualnosci.xml?id=1025
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu