BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skurjat Aleksander (Politechnika Wrocławska), Serwatka Krzysztof (Politechnika Wrocławska)
Title
Badanie możliwości eliminacji zjawiska wężykowania pojazdów przegubowych poprzez przyhamowanie kół
Examining the possibility of eliminating snaking behaviour by braking vehicles wheels
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1363-1370, rys., tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Samochody, Eksploatacja, Jakość
Automobiles, Exploitation, Quality
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano przyczyny powstawania wężykowania pojazdów przegubowych. Przedstawiono metodę eliminacji niekorzystnych wahań/oscylacji kąta skrętu przegubu poprzez zastosowanie układu sterowania przyhamowującego właściwe koła pojazdu. Sprawdzenie skuteczności działania proponowanego algorytmu przebadano dla 3 trybów napędu i 2 prędkości pojazdu. W każdym przypadku obserwowana zostało zmniejszenie się amplitudy oscylacji kąta w przegubie skrętu oraz skrócenie czasu oscylacji. Układ sterowania zostanie rozbudowany o kolejne parametry, które pozwolą osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty, mimo tego, że te już są zadowalające. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the system for preventing snaking behavior of articulated vehicles. Control system principle of operation is based on braking appropriate wheels to get opposite direction of 2 torques on vehicle frames witch improves directional stability of vehicle. Simulations for front, rear and all wheel drive are compared with 2 travel velocities and results showed in the table. Results shows that this system reduces up to 54% oscillation amplitude and oscillation time up to 80%, what is a promising result. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Dudziński P., Skurjat A., Badania eksperymentalne i symulacje wężykowania przegubowych pojazdów przemysłowych na podwoziu kołowym. Cz. 2, Badania symulacyjne, "Przegląd Mechaniczny", 2012, R.71, nr 11.
  2. Dudziński P., Skurjat A., Badania eksperymentalne i symulacje wężykowania przegubowych pojazdów przemysłowych na podwoziu kołowym. Cz. 1, Badania eksperymentalne, "Przegląd Mechaniczny", 2012, R.71, nr 10.
  3. Azad N. L., Khajepour A., McPhee J. .,Articulated Steer Vehicles: Dynamics and Control Fundamental Issues in Modeling, Stability Analysis and Controller Development, VDM Verlag 2008
  4. Serwatka K., Mechatroniczny system zapobiegania zjawisku wężykowania pojazdów przegubowych : praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, 2014.
  5. http://www.hamulcebosch.pl/downloads/Zasada_dzialania_ESP.pdf odwiedzono: 07.06.2015
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu