BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowski Dariusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Barnat Wiesław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Przegląd norm w kontekście nożoodporności pakietów balistycznych
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1427-1438, fot., rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Służby specjalne, Odzież, Bezpieczeństwo, Normy jakościowe, Normy PN
Secret service, Clothing, Security, Quality standards, Polish standards (PN)
Note
streszcz.
Abstract
Tematem niniejszego artykułu jest problematyka nożoodporności pakietu balistycznego. Na to zagadnienie została zwrócona uwaga, ponieważ większość nowoczesnych kamizelek jest projektowana by sprostać zagrożeniom stawianym im jedynie przez broń palną. Zauważone zostało zaniedbanie ochrony przed bronią białą. Istnieje zatem potrzeba wypracowania metodologii badawczej w tym temacie, ponieważ jest on aktualny i potrzebny w nowoczesnym, rozwiniętym społeczeństwie (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Compliant Armor: Body Armor that Complies With NIJ Stab Resistance Standard, 0115.00, Pre pared for: National Institute of Justice Office of Science and Technology Washington, DC 20531, September (2000).
  2. Croft J., Longhurst D., HOSDB Body Armour Standards for UK Police (2007), Part 3: Knife and Spike Resistance 39-07-C, (2007).
  3. PN-V-87000:1999 Osłony balistyczne lekkie. Kamizelkikulo- i odłamkoodporne
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu