BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambrozy Marián (College of International Business ISM Slovakia, Prešov)
Title
Some conclusions of chaos and non predicability in physics to theologia naturalis
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 1, s. 69-76, Bibliogr. 12 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Fizyka, Teoria chaosu, Teologia, Statystyka
Physics, Chaos theory, Theology, Statistics
Abstract
Problematyka chaosu w zakresie wykorzystania przez teologię naturalną jest tematem wysoce inspirującym. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że czysto matematyczno-fizykalna płaszczyzna formułowania tematyki chaosu nie może wnieść zbyt wiele do problematyki teologii naturalnej. Faktem jest, że zachodzą pewne korelacje między tymi tematami. Chodzi tu o różne zjawiska, które na pozór wyglądają jako nieprzydatne w teologii, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Właściwy podział chaosu dokonuje się poprzez wyodrębnienie pseudochaosu w sensie opisu pewnej ilości molekuł, które są w ciągłym ruchu, chaosu deterministycznego i chaosu w mechanice kwantowej.(fragment tekstu)

Deterministic chaos counts among noteworthy fields of natural science. Its truly extraordinary attributes enable not only various interpretations from the point of view of predictability but also interesting consequences from the sphere of theologia naturalis. The situation starts to be interesting, if we figure explication of influence of God on a human through Augustine Aurelius in possible unpredictability in a sense of impossibility to predict future of a physical state on a macro level. Interconnection of both of these theories provides interesting conclusions.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Krempaský, Július; Harmónia a chaos; In : Krempaský, Július; Kresťanstvo a fyzika, Trnava, 2001.
 2. Krempaský, Július; Fyzika, Bratislava, 1986.
 3. Blažek, Mikuláš; Ďurček, Karol; Rojka, Ľuboš; Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír, Bratislava, 2006.
 4. Feynman, Richard P.; Leighton, Robert, B.; Feynmannove prednášky z fyziky I., Havličkúv Brod, 2001.
 5. Hey, Tony; Walters, Patrick; Nový kvantový vesmír, Praha, 2005.
 6. Jelen, Josef; O neurčitostech ve fyzice; In: Vágnost, věda a filosofie, Praha, 2003.
 7. Pexidr, Karel; Demjančuk, Nikolaj; Kauzalita, Plzeň, 2009.
 8. Gott, V.S.; Filosofické problémy současní fyziky, Praha, 1976.
 9. Russell, John, R; Quantum physics: philosophy- theology; In: Ed.: Russell, J.R; Stoeger, W.R; Coyne, V.; Physics, philosophy and theology, Vatican Observatory-Vatican city state, 1988.
 10. Holub, Štěpán; Metoda, metafora a interpretace, In: Veda a náboženstvo, Bratislava, 2008.
 11. Karaba, Miroslav; Filozofické implikácie kvantovej teórie vo filozofii prírody, Trnava, 2009.
 12. Dirgová, Eva;-Littva, Vladimír: Úvod do filozofie 1 Starovek. Ružomberok, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu