BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surowiecki Andrzej (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Saska Piotr (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Duchaczek Artur (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Współczynniki bezpieczeństwa w procesie projektowania inżynieryjnych konstrukcji oporowych
Safety coefficients with design of engineering retaining structures
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1499-1506, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Budownictwo komunikacyjne, Planowanie projektu, Bezpieczeństwo
Road engineering, Project planning, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tematem artykułu jest bezpieczeństwo przy wymiarowaniu stosowanych w budownictwie komunikacyjnym konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego. Omówiono warunki stosowania współczynników bezpieczeństwa, w odniesieniu do wymiarowania wewnętrznego i zewnętrznego. Wykazano możliwość poprawy ekonomiki projektowania konstrukcji oporowych na zasadzie doboru odpowiedniego typu zbrojenia.(abstrakt oryginalny)

The problems with design of communication engineering reinforced earth retaining wall, taking into consideration the literature and design practice was presented. The conditions of apply of safety factors were in the range of internal and external design discussed. The possibility of improvement of design economics of communication retaining structures given into account application the suitable type of reinforcement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Clayton C.R.J., Milititsky J., Woods R.J., Earth Pressure and Earth Retaining Structures. Blackie Academic & Professional. An Im Print of Chapman & Hall. London-New York, 1996.
 2. Eurocode 7. PN-EN 1997-1: 2008. Projektowanie geotechniczne. Cz. 1, Zasady ogólne. PN-EN 1997-2: 2007. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2, Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 3. Gajewska B., Eurocode 7 and Polish Practice: Implementation of Eurocode 7 in Poland. Modern Geotechnical Design Codes of Practice: Implementation, Application and Development, 2012, 1: 25.
 4. Goh A. T., Phoon K. K., Kulhawy F. H., Reliability analysis of partial safety factor design method for cantilever retaining walls in granular soils. "Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering", 2009, 135.5: 616-622.
 5. Jarominiak A., Lekkie konstrukcje oporowe. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.
 6. Kiziewicz D., Analiza nośności podłoża z gruntów spoistych obciążonego mimośrodowo fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 - rozwiązanie przykładu 2.2 ETC 10. "Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska", 2009, 18.4 [46].
 7. Kłosiński B., Ocena i przyszłość Eurokodu 7, [w:] "Projektowanie geotechniczne [Evaluation and future of the Eurocode 7 - Geotechnical design]. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska", 2013, 22.2, s. 222-235.
 8. Konderla H., Stateczność skarp i zboczy w ujęciu Eurokodu 7, "Górnictwo i Geoinżynieria", 2008, 32.2, s. 197-204.
 9. NFP 94-200. 1995. Renforcement des sols par inclusions. Ouvrages en sols rapportes renforces par armatures ou nappes peu extensibles et souples. Dimenssionement.
 10. Orr T. L., Farrell E. R., Geotechnical design to Eurocode 7, Springer Science & Business Media, 2012.
 11. PN-83/B-03010. Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 12. Simac M. R., Bathurst R. J., Fennessey T. W., Case study of a hybrid gabion basket geosynthetic reinforced soil wall, "Ground Improvement I", 1997, p. 9-17.
 13. Surowiecki A., Analiza doświadczalna poziomego parcia gruntu zbrojonego oporowych konstrukcji podtorza, [w:] Prace Nauk. Instytutu Inżynierii Lądowej P.Wr., Nr 41, Seria: Monografie Nr 15, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
 14. Surowiecki A., Badania modelowe współpracy składników kompozytowych, "Inżynieria i Budownictwo", nr 10, 2004, s. 527-530.
 15. Surowiecki A., Safety factors in light retaining construction design, Proc. of the XV Inter. Scientific Conference: Crises Situations Solution in Specific Environment, 2-3 June 2010, Žilina, p. 667- 674.
 16. Surowiecki A., Komunikacyjne budowle ziemne ze wzmocnieniem skarp. Badania modelowe nośno- ści i stateczności. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2015.
 17. Surowiecki A., Kozłowski W., Parametry bezpieczeństwa w projektowaniu wzmocnień nasypów komunikacyjnych, [w:] "Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe", 2010, 11.6.
 18. Schuppener B., Eurocode 7: Geotechnical design-Part 1: General rules-its implementation in the European Member states, In: Proc. 14th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid. 2007.
 19. Vogt N., Schuppener B., Weissenbach A., Gajewska B., Kłosiński B., Podejście obliczeniowe stosowane w Niemczech w projektowaniu geotechnicznym według Eurokodu 7-1. Inżynieria i Budownictwo, 2006, 62, s. 326-330.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu