BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajewska Anna (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Jaguszewski Mateusz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Comparison of selected fire simulation programs for Polish conditions
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1513-1518, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ochrona lasów, Ochrona przeciwpożarowa, Środowisko przyrodnicze
Forests protection, Fire protection, Natural environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy porównano dwa programy Behave Plus 5.0.5. oraz Model pożaru lasu służące do przeprowadzania symulacji komputerowej pożaru lasu. Posługując się danymi archiwalnymi wykonano symulacje w obu programach. Wyniki porównano z rzeczywistym pożarem, który miał miejsce na terenie Polski. W programie Behave Plus 5.0.5. dopasowano model paliwowy do warunków panujących podczas pożaru. Wyniki obydwu symulacji nie pokrywają się zwartościami otrzymanymi podczas rzeczywistego pożaru, jednak wielkość błędu w programie Behave Plus 5.0.5. przemawia na jego korzyść.(abstrakt oryginalny)

The study compares two programs Behave Plus 5.0.5. and Forest Fire Model used to conduct computer simulation of forest fire. Simulations using historical data were conducted in both programs. The results were compared with the real fire that occurred on Polish territory. In Behave Plus 5.0.5 . program, the fuel model was fitted to the conditions recorded during the fire. The results of both simulations do not match the values obtained during the actual fire, but the amount of error in the Behave Plus 5.0.5. speaks for its favour.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Anderson H., Aids to determining fuels models for estimating fire behavior, Ogden 1982.
  2. Andrews P., Bevins C.. BEHAVE fire modeling systems: redesign and expansion. "Fire Managment notes" 1999, vol. 2. pp.16-19.
  3. Burgan R., Scott J., Standard Fire Behaviour Fuel Models: A Comprehensive Set for Use with Rothermel's Surface Fire Spread Model, 2005.
  4. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. red. M. Haze. Warszawa 2012.
  5. Instrukcja urządzania lasu. red. Z. Święcicki. tom II. Warszawa 2012.
  6. http://straz.gov.pl/page/index.php?str=2379 z dnia 06.06.2015 r.
  7. Szczygieł R., Metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu wspomagająca organizację działań ratowniczych. Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu