BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajewska Anna (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Rybiński Janusz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Barbasiewicz Kamil (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Fire test of a Fiat Uno car
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1519-1524, fot., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Samochody osobowe, Eksperyment badawczy, Ochrona przeciwpożarowa
Security, Motor cars, Scientific experiment, Fire protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzono próbę pożarową, w której zbadano przebieg spalania samochodu osobowego marki Fiat Uno. W czasie eksperymentu mierzono temperaturę w wybranych miejscach samochodu za pomocą termopar. Prowadzono ciągłą obserwację w świetle widzialnym i w podczerwieni. Załączono fotografie ilustrujące proces spalania w istotnych momentach. Przedstawiono w chronologicznym porządku zjawiska związane ze spalaniem samochodu. Podczas spalania nastąpiły eksplozje elementów konstrukcji samochodu, stanowiąc zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Zawory bezpieczeństwa instalacji gazowej zadziałały prawidłowo.(abstrakt oryginalny)

A fire test was conducted, which examined the process of a Fiat Uno passenger car fire. During the experiment the temperature was recorded at selected areas by thermocouples. Continuous observation was con-ducted in visible light and IR. Photographs illustrating the combustion process at the relevant mo-ments were attached. Events relating to the car burning were presented in the chronological order. During the combustion, explosions of car design elements occurred, posing a threat to people present nearby. Gas safety valves worked properly.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Bunn T. L., Slavowa S., Robertson M., Crash and burn? Vehicle, collision, and driver factors that influence motor vehicle collision fires. Accident Analysis and Prevention, vol. 47, 140-145, 2012.
  2. Okamoto K., Otake T., Miyamoto H., Honma M., Burning behavior of minivan passenger cars. Fire Safety Journal, vol. 62, 272-280, 2013.
  3. Okamoto K., Watanbe N., Hagimoto Y., Chigira T., Masano R., Miura H., Ochiai S., Satoh H., Tamura Y., Hayano K., Maeda Y., Suzuki J., Burning behavior of sedan passenger cars. Fire Safety Journal, vol.44 pp. 301-310, 2009.
  4. Rybiński J., Skalny M., Szajewska A., Test fire of a passenger car. Technika Transportu Szynowego TTS nr 9/2012, s. 1453-1459.
  5. Slimonowa M., Polednak P., Findigs from experimental verification of passanger motor car fires in closed space. Pozarni ochrana VSB -TU, Ostrava, pp. 324-326,2010.
  6. Szajewska A., Rybiński J., Dynamika pożaru samochodu osobowego. Logistyka 3/2014, 6097- 6103.
  7. Szajewska A., Testing a hatchback passenger car type fire. Transactions of the VSB - Tehnical University of Ostrava Safety En-gineering Series, vol.9, pp. 54-59, 2014.
  8. Van den Schoor F.,Middha P., Van den Bluck E., Risk analysis of LPG (liquefield petroleum gas) vehicles in enclosed car parks. Fire Safety Journal, vol. 57, 58-62, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu