BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Maricin (Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej), Madej Wiesław (Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej), Wojciechowski Andrzej (Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej)
Title
Hybrydowe źródło zasilania urządzeń infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych
The hybrid power source for critical infrastructure in crisis situations
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1525-1530, rys., map., wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Energia elektryczna, Elektrownie wiatrowe, Odnawialne źródła energii
Electric power, Windfarms, Renewable energy sources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Częste występowanie klęsk żywiołowych (powodzie, huraganowe wiatry, itp.) oraz zasilanie obiektów o utrudnionym dostępie powoduje, że klasyczne źródła zostają coraz częściej zastępowane przez systemy bazujące na źródłach odnawialnych. Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych powoduje znaczący spadek ich cen oraz polepszenie ich efektywności energetycznej. Wymienione zalety powodują, że konwencjonalne źródła prądu (np.: zespoły prądotwórcze) w określonych wyżej przypadkach mogą być zastępowane przez źródła alternatywne. Zatem celowym staje się rozważenie możliwości zbudowania quasiautonomicznego systemu zasilania, nie wymagającego okresowego dostarczania paliwa, dostarczającego energii w trudnych warunkach środowiskowych.(abstrakt oryginalny)

The frequent occurrence of natural disasters (floods, hurricane winds, etc.) and power supply facilities with difficult access makes the classical sources are increasingly being replaced by systems based on renewable sources. The dynamic development of renewable energy sources causes a significant drop in their prices and improve their energy efficiency. These advantages mean that conventional power sources (eg.: power generators) during the above mentioned cases may be replaced by alternative sources. Thus, it becomes advisable to consider the possibility of building quasiautonomical power system that does not require periodic fuel supply, providing energy in hard environmental conditions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Kannan Jegathala Krishnan, Akhtar Kalam, AladinZayegh, Experimental investigation of H2 generator and PEM fuel cell as a remote area back-up power. "Procedia Engineering", 49, 2012, 66 -73.
  2. Malinowski M., Paściak G., Dębowski L., Uninterruptible Power Supply Unit with Fuel-Cell as a Backup Energy Source and DSP-based Control System. PCIM Europe 2011, 17-19 May 2011, Nuremberg, Germany, pp. 1181 - 1186.
  3. Bujło P., Sikora A., Paściak G., Chmielowiec J., Energy flow monitoring unit for Hy-IEL (PEM fuel cell-supercapacitor) electric scooter. Electrical Review, 86, 3, 2010.
  4. Razykov T.M., Ferekides C.S., Solar photovoltaic electricity: Current status and future prospects, "Solar Energy", Volume 85, Issue 8, 2011, s.1580-1608.
  5. Wojciechowski A., Akumulatory litowo-fosfatowe - możliwości wykorzystania w technice wojskowej, Inżynieria Wojskowa - Problemy i perspektywy, Konferencja Naukowo - Techniczna WITI 2013, Wrocław, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu