BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwiński Janusz (Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej), Ludas Michał (Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON)
Title
Ocena odporności przeciwminowej konstrukcji kadłubów pojazdów minoodpornych i kołowych transporterów opancerzonych
Evaluation of mine-resistance of the body design of mine-resistant ambush protected vehicles and armed personnel carriers
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1551-1557, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Konflikty zbrojne, Transport specjalny, Bezpieczeństwo
Armed conflicts, Special transport, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono zagrożenia pojazdów ze strony min i improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) w czasie prowadzenia regularnych działań bojowych. Przedstawiono charakterystykę pojazdów minoodpornych MRAP i kołowych transporterów opancerzonych KTO oraz zestawiono cechy i wartości parametrów taktyczno-technicznych tych pojazdów. Dokonano obliczeń porównawczych rozwiązań konstrukcyjnych dna kadłubów pojazdów MRAP i KTO pod kątem odporności przeciwminowej. Omówiono wyniki obliczeń oraz przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy odporności przeciwminowej rozwiązań konstrukcyjnych kadłubów tych pojazdów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the threat posed by mines and improvised explosive devices (IEDs) during regular warfare. The characteristic of mine resistant ambush protected vehicles (MRAPs) and armed personnel carriers (APCs) is given, as are the features and technical and tactical parameter requirements for both kinds of vehicles. Comparative calculations of the bottoms of MRAPs and APCs bodies from the point of view of mine resistance are provided. Additionally, the results of calculations and the conclusions from the mine resistance analysis conducted are discussed for different body design solutions employed in the two kinds of vehicles.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. http://pl.wikipedia.org/Wiki/MRAP.
  2. Buslik M., MRAP na rozdrożu, Wyd. Armia nr 5(47) maj 2012.
  3. Saska P., Ocena stopnia pochłaniania energii fali uderzeniowej wybuchu przez osłony o różnym kształcie obciążone małymi ładunkami wybuchowymi, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.
  4. http://www.patria.fi/a125fa004da8a787b851fc66ad44c293/AMV_8x8_Armoured_Vehicle.
  5. Jane's International Defence Review, April 2005.
  6. Multarzyński M. J., Prezentacja RG-31 Mk5E w Sulejówku, Wyd. Nowa Technika Wojskowa Nr 7/2009.
  7. Rybak P., Papliński K., Obciążenia udarowe kadłuba wozu bojowego, a granice odporności człowieka, "Journal of KONES Powertrain and Transport", Vol.14, No. 1 2007.
  8. Kuczaj A., Komputerowe metody w fizyce wybuchu, Praca Dyplomowa, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1999.
  9. Krzystała E., Kciuk S., Mężyk A., Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu, Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice 2012
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu