BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ubowska Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dobrzyńska Renata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Siedziska stadionowe - ocena zagrożenia pożarowego
Stadium seats - assessment of the fire hazard
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1591-1596, fot., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ochrona przeciwpożarowa, Impreza sportowa, Bezpieczeństwo
Fire protection, Sport events, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wymagania stawiane siedziskom stadionowym z punktu widzenia stwarzanego przez nie zagrożenia pożarowego. Opisano podstawowe dodatki powodujące zmniejszenie palności termoplastów. Scharakteryzowano metody stosowane do oceny zagrożenia pożarowego siedzisk stadionowych. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań wybranych siedzisk stadionowych wg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, PN-88/B-02855, PN-EN ISO 11925-2:2010 oraz BS 5852:2006. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano oceny zagrożenia pożarowego powodowanego przez sie-dziska stadionowe.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the requirements for stadium seats from the point of view of hazards posed by fire. Basic additives which reduce the flammability of thermoplastics were described. Moreover, methods used to evaluate the hazard of fire of stadium seats were characterized. In the experimental part the results of selected stadium seats according to PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, PN-88/B-02855, PN-EN ISO 11925-2:2010 and BS 5852:2006 were presented. On the basis of the results the hazard evaluation of the fire posed by stadium seats was made.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Betts K. S., New thinking on flame retardant, Environ Health Perspect. 2008 May; 116(5): A210- A213.
  2. BS 5852:2006 Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered seating by smouldering and flaming ignition sources.
  3. FIFA Safety Guidelines, Zurych 2003.
  4. Iwko J., Zachowanie się tworzyw sztucznych w warunkach pożarowych. Cześć 2. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2006; 9: 24-29.
  5. Jankowska G., Przygocki W., Włochowicz A., Palność polimerów i materiałów polimerowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
  6. PN-EN 1021-1:2014 - Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: tlący papieros.
  7. PN-EN 1021-2:2014 - Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu