BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woliński Marek (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Odciążanie wybuchu
Explosion venting
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1647-1650, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Procesy technologiczne, Bezpieczeństwo, Maszyny i urządzenia
Technological processes, Security, Machinery and equipment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zasady wymiarowania powierzchni odciążających chroniących urządzenia przed skutkami wewnętrznych wybuchów mieszanin gazowo - powietrznych i pyłowo - powietrznych. Przedyskutowano parametry wpływające na wielkość tych powierzchni oraz wskazano zakres badań laboratoryjnych niezbędnych do prawidłowego wymiarowania. (abstrakt oryginalny)

Paper presents rules for sizing of vent areas as protective measures for gas - air and dust - air mixture explosion inside the process equipment. Parameters influencing vent areas are discussed as well as laboratory tests necessary for proper vent sizing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.
  2. PN-EN 14994:2007 Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu.
  3. PN-EN 15967:2011 Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par.
  4. PN-EN 14491:2012 Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów.
  5. PN-EN 14034-1+A1:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu.
  6. PN-EN 14034-2+A2:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu