BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Paweł (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Ostapiuk Łukasz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Porównanie wymagań wybranych standardów projektowych w aspekcie oddymiania wydzielonych jednostek najmu o ograniczonej powierzchni w istniejących halach produkcyjno - magazynowych
Comparing the requirements of the selected design standards with respect to smoke ventilation of separated leased units with limited surface in the existing production and warehouse buildings
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1655-1663, fot, tab., wykr., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gospodarka magazynowa, Ochrona przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo
Inventory management, Fire protection, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę związana z dostosowywaniem systemów oddymiania w wielkopowierzchniowych obiektach logistycznych, w przypadku występowania wtórnych podziałów wewnętrznych na potrzeby najemców. W artykule przedstawiono wyniki analizy przypadku, oraz przedstawiono wynikające z niej wnioski.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to highlight the issues concerning the adaptation of smoke ventilation systems in large area logistics facilities in case of implementing the secondary internal divisions request-ed by tenants. The article presents the results of the case study analysis as well as conclusions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. PN-B-02877-4:2001 i PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.
  2. NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting, 2015 Edition.
  3. NFPA 92: Standard on Smoke Control Systems, 2015 Edition.
  4. DIN 18232-2 Utrzymywanie stref wolnych od zadymienia. Część 2: Urządzenia oddymiające (klapy dymowe), wymiarowanie, wymagania i montaż.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu