BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Title
Zaangażowanie pracownicze w okresie wzrostu i spowolnienia gospodarczego
Employee Engagement during Prosperity and Recess in Business
Source
Problemy Jakości, 2015, nr 10, s. 26-31, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Otoczenie biznesu, Zaangażowanie pracowników, Wzrost gospodarczy, Kryzys gospodarczy
Business environment, Employees' engagement, Economic growth, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę zaangażowania pracowniczego w okresie wzrostu i spowolnienia gospodarczego. W gospodarce rynkowej budowanie zaangażowania pracowniczego stało się koncepcją doskonalenia organizacji. Zaangażowane przejawia się we wzmocnieniu roli pracowników, którzy uczestniczą w rozwiązywaniu problemów i implementacji nowych pomysłów. 0 ile koncepcja zarządzania firmą przez zaangażowanie pracownicze nie budzi zastrzeżeń w okresie korzystnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, to w fazie dekoniunktury, której towarzyszą programy oszczędnościowe, pojawiają się dylematy zasadności jej zastosowania. W publikacji wskazano na problemy w budowaniu zaangażowania pracowniczego w różnych warunkach otoczenia biznesowego. (abstrakt oryginalny)

In the article some problems connected with employee engagement in enterprises were presented. During economic development employee engagement is the important concept of organizational development. Using generalization we can say that employee engagement is a part of decision system where employees participate in creation of new ideas and their realization. During economic development enterprises are interested in employee engagement but in crisis they have some problems. In the article the author tries to answer: how to realize the concept in different market situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wydanie IV Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 3. Cotton J.L., Employee Involvement, California: Sage - Newbury Park 1990, s. 91-92.
 4. Covey S.R., Zasady działania skutecznego przywódcy, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1997.
 5. Czerska T., Jak stymulować i kontrolować przebieg doskonalenia pracowników. Trening krzyżowy, na: www.zie.pg.gda.pl. (2011).
 6. Eppling D. Gatbois G., Jak utrzymać zaangażowanie w czasie burzy? Rozmowa z C. Pailhe, kwiecień 2010, na: www.krautham-mer.com/pl/artcles.
 7. Gajdzik B., Poziom zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą, "Zarządzanie przedsiębiorstwem", 2012, nr 3 (15), s. 13-21.
 8. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2000.
 9. InfoPraca.pl, Chartered Institute of Management Accountants, PRnews, RSE PACA, www.cte.org.pl/index.php?docid=631.
 10. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 11. Macey W.H., Schneider B., The Meaning of Employee Engagement, "Industrial and Organizational Psychology", 2008, No 1, p. 7.
 12. Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa, 2007.
 13. Reakcje pracowników na zmiany w firmie - badania, Biuletyn Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej, nr 157, styczeń 2010, na: www.ipbbs.org.pl.
 14. Research TowersWatson, www.cte.org.pl (2011).
 15. Schaufeli W.B. , Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A.B., The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory factor Analytic Approach, "Journal of Happiness Studie", 2002, Vol. 3, s. 71-92.
 16. Smythe J., CEO - dyrektor ds. zaangażowania, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, 2009.
 17. Strategie firmy w kryzysie, Biuletyn Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej, nr 157, styczeń 2010, www.ipbbs.org.pl.
 18. Szlaguar W, Pomaganie w kryzysie - wprowadzenie w problematykę interwencyjną, na: www. interwencja kryzysowa.pl.
 19. Smid D., Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, hasło: zadowolenie z pracy, s. 409.
 20. W kryzysie zaangażowany poszukiwany. Rozmowa z D. Zingerem, przeprowadzona podczas IV edycji konferencji Postawy Pracownicze, która była organizowana przez Nowoczesną Firmę w styczniu 2010 roku. Rozmowę przeprowadziła A. Włudarczyk na: www.nf.pl.
 21. Zaborowska D. , Zarządzanie w kryzysie, w: B. Dembowska, J. Gonicka (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2011, s. 19-26.
 22. Zmień horyzont myślenia, Priorytety HR po kryzysie, na: www.pwc.com/pl/hrc.
 23. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
 24. Strategia "pieniądze są pomiędzy", na: www.praktycy.com/infoteka/news29.html (2010).
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/46.2015.10.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu