BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łacheciński Sebastian (Uniwersytet Łódzki)
Title
Interfejsy dostępu do baz danych - przegląd technologii Borland, Embarcadero, Sun, Oracle
Interfaces of Access to Databases - Review of Borland, Embarcadero, Sun, Oracle Technologies
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (37), s. 48-68, rys., tab., bibliogr. 53 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Bazy danych, Aplikacje internetowe
Databases, Internet application
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcono niezwykle istotnemu zagadnieniu, jakim jest realizacja dostępu aplikacji do różnych źródeł danych. Przedstawia on rozwój, jaki miał miejsce na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza w odniesieniu do najbardziej popularnych interfejsów dostępu do danych. Dzięki nim realizowany jest dostęp aplikacji do danych przechowywanych i zarządzanych przez różne serwery SQL. Zaprezentowana została architektura wybranych interfejsów opracowanych i rozwijanych przez takich potentatów z branży IT jak: Borland, Embarcadero, Sun czy Oracle. Celem artykułu jest wyznaczenie użyteczności analizowanych interfejsów z jednoczesnym wskazaniem wad i zalet poszczególnych technologii. Artykuł jest analizą porównawczą prezentowanych w nim interfejsów.(abstrakt oryginalny)

This article is devoted to an extremely important issue, which is to implement applications access to various data sources. It shows the development that took place during the last quarter of the century for the most popular interfaces of access to data. Interfaces implement the access of applications to data stored and managed by different SQL servers. The paper presents the architecture of selected interfaces developed by Borland, Embarcadero, Sun, Oracle. The aim of the article is to determine the usefulness of the analyzed interfaces while indicating the advantages and disadvantages of each technology. This article is a specific comparative analysis of presented interfaces.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BDE, http://edn.embarcadero.com/article/28688 (24.10.2015).
 2. BDE, dbGo, DBX, http://theprofessionalspoint.blogspot.com/2013/09/what-is-difference-between-dbexpress.html (25.10.2015).
 3. Barczak A., Zacharczuk D., Analiza porównawcza technologii dostępu do baz danych w środowisku Borland Delphi, II Krajowa Konferencja Naukowa Technologie przetwarzania danych, 24-26.09.2007, Poznań, pl/kkntpd/tpd_pliki/publikacja/.
 4. BDP.NET, http://edn.embarcadero.com/article/31939 (24.10.2015).
 5. Cantu M., 2003, Delphi 7. Praktyka programowania, tom II, Mikom, Warszawa.
 6. Connolly T., Begg C., 2004, Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania, tom 2, RM, Warszawa.
 7. Darakhvelidze P., Markov E., 2005, Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe, Helion, Gliwice.
 8. DBX, http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Deploying_dbExpress_Database_Applications (25.10.2015).
 9. FIBPlus, http://www.devrace.com/en/fibplus/ (19.11.2015).
 10. FireDAC, http://www.embarcadero.com.pl/produkty/firedac/ (26.10.2015).
 11. FireDAC DocWiki, http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Overview_(FireDAC).
 12. http://edn.embarcadero.com/article/31939.
 13. http://www.developersbook.com/jdbc/interview-questions/jdbc-interview-questions-faqs.php.
 14. http://www.embarcadero.com.pl/produkty/firedac/.
 15. https://docs.oracle.com/cd/B14099_19/web.1012/b15901/sessions012.htm.
 16. https://www.devart.com/ibdac/.
 17. https://www.devart.com/litedac/.
 18. https://www.devart.com/mydac/.
 19. https://www.devart.com/odac/.
 20. https://www.devart.com/pgdac/.
 21. https://www.devart.com/sdac/.
 22. IBDAC, https://www.devart.com/ibdac/ (29.10.2015).
 23. IBDAC overview, https://www.devart.com/ibdac/docs/ (29.10.2015).
 24. IBO, http://delphibag.com/sol/ibobjects.html (19.11.2015).
 25. IBO Codegear, http://cc.codegear.com/partners/interbase7/cps_computer_programming_solutions/ib_objects/index.html (19.11.2015).
 26. IBO Objects, http://www.ibobjects.com/ibowhatis.html (19.11.2015).
 27. IBX: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE8/en/Getting_Started_with_InterBase_Express(26.10.2015).
 28. JDBC DevelopersBook, http://www.developersbook.com/jdbc/interview-questions/jdbc-interviewquestions-faqs.php.
 29. JDBC docs, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/overview/index.html (5.11.2015).
 30. JDBC Stanford, http://infolab.stanford.edu/~ullman/fcdb/oracle/or-jdbc.html (5.11.2015).
 31. JDBC technetwork overview, http://www.oracle.com/technetwork/java/overview-141217.html (5.11.2015).
 32. JDBC technetwork, http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jdbc/index.html (5.11.2015).
 33. JDO, https://db.apache.org/jdo/why_jdo.html (12.11.2015).
 34. JDO docs, https://docs.oracle.com/cd/B14099_19/web.1012/b15901/sessions012.htm (12.11.2015).
 35. JDO Service architecture, http://www.service-architecture.com/articles/database/java_data_objects_jdo.html (12.11.2015).
 36. JDO technetwork: http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135919.html (12.11.2015).
 37. LITEDAC, https://www.devart.com/litedac/ (29.10.2015).
 38. LITEDAC overview, https://www.devart.com/litedac/docs/?overview.htm (29.10.2015).
 39. Łacheciński S., 2015, Interfejsy dostępu do baz danych - przegląd technologii Microsoft, Informatyka Ekonomiczna, 3 (37) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 40. Mościcki A., 2006, Ewolucja i efektywność technologii dostępu do baz danych, Software Developer's Journal,11/2006, s. 34-43.
 41. Mościcki A., Kruk I., 2006, Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych, Helion, Gliwice.
 42. MYDAC, https://www.devart.com/mydac/ (29.10.2015).
 43. MYDAC overview, https://www.devart.com/mydac/docs/?overview.htm (29.10.2015).
 44. ODAC, https://www.devart.com/odac/ (29.10.2015).
 45. ODAC overview, https://www.devart.com/odac/docs/?overview.htm (29.10.2015).
 46. PGDAC, https://www.devart.com/pgdac/ (29.10.2015).
 47. PGDAC overview, https://www.devart.com/pgdac/docs/?overview.htm (29.10.2015).
 48. SDAC, https://www.devart.com/sdac/ (29.10.2015).
 49. SDAC overview, https://www.devart.com/sdac/docs/?overview.htm (29.10.2015).
 50. SQLJ, JDBC, http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/java.111/b31227.pdf (5.11.2015).
 51. Tyagi S., McCammon K., Vorburger M., Bobzin H., 2004, Java Data Objects, Helion, Gliwice.
 52. Wojciechowski M., Zakrzewicz M., 2002, Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle, VIII konferencja PLOUG, Kościelisko.
 53. Wybrańczyk M., 2004, Delphi 7 i bazy danych, Helion, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.3.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu