BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piszczek Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Podporządkowanie telepracownika - wybrane zagadnienia
Subordination of a Teleworker - Selected Issues
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 29-42
Keyword
Telepraca, Elastyczność zatrudnienia, Regulacje prawne
Teleworking, Flexible employment, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera ogólny przegląd podporządkowania telepracownika w polskim prawie pracy. Prezentowane są kwestie związane z przydzielaniem zadań dla telepracownika oraz określeniem sposobu ich wykonywania, a także podporządkowania co do miejsca i czasu pracy. Na koniec omówiono kontrolę pracodawcy nad telepracownikiem. Analiza jest ograniczona do telepracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

This article provides a general overview of the subordination of a teleworker in the Polish employment law. There are presented, in order, the issues related to the assignment of tasks to a teleworker and to determining how they should be performed, subordination in relation to workplace, subordination in relation to working time, and control over a teleworker. The analysis is restricted to telework performed under a contract of employment. In the article the views of the doctrine and judicial decisions of the Supreme Court, which do not concern teleworkers directly, but can be applied to them, are cited. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S.W. Ciupa, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według Kodeksu pracy. Część 1, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 11, s. 566.
 2. S.W. Ciupa, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według Kodeksu pracy. Część 2, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 12, s. 622-623.
 3. R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Komentarz do art. 42 kodeksu pracy, [w:] R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, Lex, 2009, wyd. 5.
 4. K. Jaśkowski i E. Maniewska Komentarzu do kodeksu pracy, LEX/el. 2011
 5. Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Brania, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 93.
 6. M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz., Beck 2008.
 7. A.M. Świątkowski, Telepraca - specyfika zatrudnienia na odległość, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 7, s. 348.
 8. L. Mitrus, Podporządkowanie pracownika zatrudnionego w formie telepracy, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy, Księga Jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Z. Góral (red.), Warszawa 2009, s. 170
 9. M. Gersdorf, К Rączka, M. Raczkowski, Kodeks Pracy. Komen d Leas Nexis, Warszawa 2009-2010, s. 308
 10. G. Goździewicz, W. Muszalski, M. Nałęcz, W. Patuski K. Walczak, Kodeks Pracy. Komentarz, W. Musialski (red.), C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 141
 11. A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 182.
 12. H. Lewandowski, Uprawnienie kierownicze w stosunku pracy, Łódź 1973, s. 130-134.
 13. A. Piszczek, Podróż służbowa telepracownika, "Monitor Prawa Pracy" 2011, nr 7, s. 351-356.
 14. A. Chobot, Pojęcie i znaczenie telepracy jako nowoczesnej formy zatrudnienia, "Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1996, nr 2, s. 102.
 15. K. Rączka, Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006.
 16. M.T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, lexisNexis Warszawa 2008.
 17. B. Stanibuła, Ewolucja zasad stosowania zadaniowego czasu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 8, s. 31.
 18. M. Latos-Miłkowska, Telepraca jako sposób upowszechnienie zatrudnienia, [w:] Prawo pracy a bezrobocie, L. Florek (red.), Warszawa 2003, s. 65.
 19. J. Wiśniewski, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, Toruń 2007, s. 90.
 20. T.M. Nycz, Zakres kontroli telepracownika, http://www.eporady24.pl, 25.5.2009.
 21. B. Bomanowski, Kontrola telepracownika w świetle nowych regulacji kodeksu pracy, referat przedstawiony w ramach konferencji na temat kontroli pracownika, Łódź 3-4 kwietnia 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu