BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska-Rakiel Ewa (Uniwersytet Gdański)
Title
Metoda degresywna ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie
Degressive Method of Determination the Number of Protected Trade Unionists
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 43-53
Keyword
Związki zawodowe, Prawo pracy, Regulacje prawne
Trade unions, Labour law, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Poniższe rozważania odnoszą się wyłącznie do tak zwanej metody degresywnej, czyli metody, według której liczba chronionych związkowców jest ściśle powiązana z liczebnością organizacji. Spośród wyżej wymienionych, w praktyce kryterium metody degresywnej stosują najczęściej organizacje zakładowe. Organizacje międzyzakładowe są już mniej zainteresowane tą metodą, ponieważ najkorzystniejsza dla nich jest zazwyczaj metoda kadry kierowniczej. W tym wypadku moz, reprezentatywna w co najmniej jednym zakładzie pracy, może sumować kadrę kierowniczą ze wszystkich zakładów pracy obejmowanych zasięgiem swego działania. Wskazana liczba kadry kierowniczej przewyższa czasem łączną liczbę członków moz. Nie podejmuję się jednak w tym miejscu analizy i oceny metody kadry kierowniczej. Swoje rozważania zawęziłam do analizy metody degresywnej. Rozpocznę od wątpliwości natury terminologicznej, a następnie szczegółowo omówię tę metodę osobno dla organizacji zakładowej i organizacji międzyzakładowej. Na koniec pozwoliłam sobie postawić tezę, jaka jest wynikiem przeprowadzonej analizy i szczegółowych wyliczeń. (fragment tekstu)

The legislature in Article 32, paragraphs 3 and 4 of the Act on Trade Unions defined the rules for determining the number of trade unionists to be protected. Company trade union organization can choose one of two methods. The inter-company trade union organization can choose one of the five methods. The article discusses the declining balance method for determining the number of trade unionists to be protected. In the literature the labor law this method is called progressive. However, given the fact that the number of protected leaders percentage decreases with increasing number of members of the organization, it should be called the diminishing balance method. The problem actually relates to the terminology used. However, the analysis also leads to the conclusion that an employer dealing with a small trade union organization bears a greater burden for the employment of union activist to be protected. Fewer trade union leaders represent larger organization if calculated by percentage. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Podgórska-Rakiel, Liczba działaczy związkowych podlegających ochronie w międzyzakładowej organizacji związkowej, "Monitor Prawa Pracy" 2011, nr 8, s. 403-407
  2. K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 306.
  3. Słownik języka polskiego PWN L-P, M. Szymczak (red.), Warszawa 1995, s. 137.
  4. T. Lisz, Prawo pracy, Warszawa 2007, s. 287.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu