BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Serafin Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polska regulacja prawa do urlopu ojcowskiego na tle regulacji innych państw
Polish Regulations on Right to Parental Leave in Comparision to the other Countries Regulations
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 87-100
Keyword
, Urlop wychowawczy, Regulacje prawne, Prawo pracy
, Parental leave, Legal regulations, Labour law
Note
summ.
Country
Monako, Belgia, Słowenia, Francja, Islandia, Polska
Belgium, Slovenia, France, Iceland, Poland
Abstract
Nowelizacją z dnia 6 grudnia 2008 r. wprowadzono do kodeksu pracy nieznaną wcześniej polskiemu prawu instytucję urlopu ojcowskiego. Warto przy tym zauważyć, że obowiązku wprowadzenia takiego uprawnienia do systemu prawnego nie nakładają na nasz kraj żadne akty prawa ponadnarodowego, którymi Polska jest związana. Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak również akty unijne nie zawierają bowiem stosownego nakazu, ani nawet wyraźnie nie postulują wprowadzenia do krajowego porządku prawnego takiego uprawnienia. Dopuszczają jedynie taką możliwość. Wprowadzając do kodeksu pracy przepis art. 1823, Polska dołączyła tym samym do grona państw europejskich, które przyznają pracującym ojcom prawo do tego szczególnego urlopu. Do państw, których ustawodawstwa zawierają wyraźne regulacje w tej kwestii, zaliczają się między innymi Francja, Belgia, Monako, Islandia i Słowenia. Rozwiązania prawne przyjęte w tych krajach w zakresie urlopu ojcowskiego będą przedmiotem analizy w niniejszym pracowaniu i posłużą za tło do oceny analogicznych regulacji prawnych wprowadzonych w naszym kraju. (fragment tekstu)

By virtue of The Act of 8th December 2008 amending the Labour Code a new legal institution - paternity leave - has been introduced into Polish Labour Law. According to this regulation an employee-father is entitled to paternity leave upon the event of childbirth. After some amendments introduced by the Act of 25th November 2010 the right to paternity leave has been given to an employee upon the event of adoption of the child, as well. This right is not assignable. Furthermore, it is irrespective of other parental rights. The paper presents a general analysis of Polish regulations concerning the right to paternity leave and a survey of the regulations on paternity leave adopted in other European countries. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu