BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Monika (Uniwersytet Łódzki), Stefański Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nabycie prawa do odprawy emerytalnej - wybrane problemy
Acguisition of Right to Pension or Retirement Severance Pay - Chosen Problems
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 113-118
Keyword
Emerytury, Prawo pracy, Odprawa pieniężna
Pensions, Labour law, Severance pay
Note
summ.
Abstract
Kwestia nabycia prawa i wypłaty odprawy emerytalnej jest normowana przepisami kodeksu pracy. Regulacja ta zawarta jest w art. 92і k.p. Stosownie do tego przepisu, nabywa prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownik spełniający warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mogą być i zwykle są modyfikowane na korzyść pracownika w tak zwanych swoistych źródłach prawa pracy (np. układach zbiorowych pracy, regulaminach itp.). W art. 92і kodeksu pracy ustawodawca nie uregulował w sposób precyzyjny przesłanek nabycia prawa do odprawy emerytalno-rentowej. Zmusza to zatem organy stosujące prawo, a także doktrynę, do dokonywania wykładni przepisów prawnych jej dotyczących w odniesieniu do indywidualnego przypadku. (fragment tekstu)

According to the regulation 921 § 2 Labour Code, an employee satisfying the conditions entitling him/her to receive a pension due to incapacity to work or retirement pension and whose employment relationship ceased in connection with a pension or retirement pension, shall have the right to cash severance pay equivalent to one month remuneration. The Authors analyze this regulation and try to explain a few of problems with Retirement Severance Pay in practice. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 389 i n.
  2. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 242
  3. E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, t.1, K. Jaśkowski (red.), Warszawa 2007, s. 302.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu