BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocka Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Neutralność polityczna urzędników w Japonii
The Political Neutrality of Civil Servants in Japan
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 135-144
Keyword
Służba cywilna, Urzędnik państwowy, Administracja publiczna
Civil service, Public officials, Public administration
Note
summ.
Country
Japonia
Japan
Abstract
Idea neutralności politycznej urzędników wypływa z zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa, która zobowiązuje organy państwa do równego traktowania obywateli, zakazując stosowania jakichkolwiek preferencji religijnych, rasowych czy politycznych. Urzędnicy, jako przedstawiciele organów państwa, powinni więc odnosić się do wszystkich odbiorców swoich działań jednakowo, nie zważając na ich poglądy czy powiązania polityczne. (...) Zadaniem urzędników jest jak najlepsza realizacja polityki partii rządzącej, w ramach obowiązującego prawa, bez względu na to, która partia rządzi. Urzędnicy mają być gwarancją sprawnego funkcjonowania państwa podczas zmian w warstwach rządzących. Kiedy władzę obejmuje nowy rząd, korpus urzędniczy powinien zapoznać go z powtarzającymi się problemami i zapewnić właściwe działanie, tak aby państwo nie odczuwało okresu wdrażania się nowej władzy. Dlatego też urzędników takich nazywa się "pamięcią państwa" lub "kręgosłupem państwa". W dobrze zorganizowanej administracji podwładni mogą udzielać zwierzchnikom rad bez obawy, czy rady te przypadną im do gustu. Mogą także odmówić wykonania polecenia, które narusza prawo. (fragment tekstu)

The article deals with the conception of political neutrality which is one of the fundamental principle of the system prevailing in a democratic state. The author attempts to show specific comprehension of the political neutrality in Japanese law. The reason of that understanding is original social and legal order in Japan, This article includes description of particular Japanese institutions such as gyoseishido and amakudari. The author also invokes regulations of japanese law: The Constitution, The National Public Sernice Act and The National Public Service Ethics Act. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Kudrycka, Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998, s. 49.
  2. V. Turcey [za:] B. Kudrycka, Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998, s. 5.
  3. A.Z. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, Warszawa 2004, s. 250.
  4. J. Stelina, Zasada politycznej neutralności służby cywilnej, Gdańskie Studia Prawnicze, t. 17, Gdańsk 2007, s. 377.
  5. L. Leszczyński, Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej. Nieformalne działania administracji a prawo, Lublin 1996, s 17.
  6. R. Stefanicki, Apolityczność urzędników w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Państwo i Prawo" 2005, nr 5, s. 43 i n.
  7. H. Tanaka, The Civil System and Governance, http://www.tokyofoundation.org, stan na dzień 19.8.2011 r.
  8. M. Kijowski, System polityczny współczesnej Japonii. Cechy charakterystyczne i kierunki potencjalnych transformacji, [w:] Rocznik Naukowy. IDO Ruch dla kultury, W.J. Cynarski (red.), t. 3, Rzeszów 2002, s. 100.
  9. R.A. Colignon, Ch. Usui, Amakudari: the hidden fabric of Japan's economy, Chikako Usui Cornell University Press 2003.
  10. J. Młodawska, Amakudari - przenikanie się sfery polityki i gospodarki w Japonii, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, K. Zuba (red.), Toruń 2007, s. 256.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu